Útulek pro psy

Útulek pro psy byl založen v roce 1998 jako účelové zařízení Města Orlové, jeho provozovatelem je SMO, městská akciová společnost Orlová, a. s. Útulek slouží k dočasné péči o nalezené, odchycené, předané nebo odebrané psy z území Města Orlové. Zaměstnanci útulku zabezpečují také odvoz mrtvých drobných zvířat, převážně psů a koček.

Odchyt je prováděn odborně způsobilými osobami provozovatele, vybavenými odchytovou sítí, rukavicemi, vodicí tyčí se stahovacím obojkem, ochrannými rukavicemi a rukávy. Odchytová služba vyjíždí pro psa na hlášení Odboru životního prostředí MěÚ Orlová, Městské policie Orlová, Policie ČR nebo přímo občanů města.

Každý pes je v útulku zapsán do evidence, do 24 hod veterinárně vyšetřen a na minimálně 7 dní umístěn do karantény. Následně je pes v útulku odčerven, odblešen a očkován proti vzteklině. Do provozních kotců se po souhlasu veterináře umísťují jen zdraví psi, nejevící známky onemocnění. V případě, že se přihlásí majitel, je mu pes vrácen po zaplacení veškerých nákladů města souvisejících s odchytem a umístěním jeho psa v útulku. Pokud se majitel opuštěného nebo toulavého psa nepřihlásí, je pes nejdříve po karanténě nabízen do přechodné pěstounské péče. Po uplynutí půl roku od nálezu může pěstoun nabýt psa do svého vlastnictví. Po dobu jednoho roku je takový chovatel v Orlové osvobozen od místního poplatku ze psa.

Kapacita útulku je 27 kotců, z toho 8 karanténních. Za rok se v tomto zařízení vystřídá v průměru kolem 200 psů, z toho cca 80 % se daří umístit do péče nových chovatelů nebo vrátit původním vlastníkům.

Více informací na: www.utulek-orlova.wbs.czZpět na výpis

Dnes je středa 26.4., svátek má Oto.

Změnit velikost textu: A- | A | A+