Informace dle zák. č. 106

INF 15/2017

1.6.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2017 - Seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž má město Orlová majetkovou účast.... více informací

INF 14/2017

26.4.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 14/2017 - byl poskytnut zvukový záznam z 20. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 10.04.2017... více informací

INF 13/2017

26.4.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2017 - která firma ve městě Orlová zajišťuje údržbu zeleně a roční náklady na údržbu zeleně... více informací

INF 12/2017

27.3.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 12/2017 a) byly poskytnuty informace (e-mailová korespondence) ve věci projednání Přemístění informačních zařízení z plochy před MěÚ Orlová na místo vedle Úřední desky s jednotlivými nájemci popř. vlastníky b) bylo poskytnuto Rozhodnutí, stavební povolení "Revitalizace prostranství centra města Orlové-Lutyně“ č.j. MUOR S 1... více informací

INF 11/2017

27.3.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 11/2017 - byl poskytnut zápis z místního šetření, které proběhlo dne 9.3.2017 za účasti zástupců odboru dopravy, odboru správy majetku a hospodářské správy MěÚ Orlová a zástupce PČR Dopravního inspektorátu Karviná, kdy byl projednáván výhled v křižovatce ul. Údolní a Zátiší v Orlové-Porubě.... více informací

INF 10/2017

13.3.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 10/2017 - byly poskytnuty zápisy z 36., 37. a 38. schůze Rady města Orlová.... více informací

INF 9/2017

13.3.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2017 1) Jaký je počet bytů v majetku města? 2) Kdo městské byty spravuje? 3) Jaký je počet pronajatých bytů v majetku města? 4) Kolik bytů město pronajímá jako sociální byty? 5) Jaká je průměrná cena nájmu na m² v bytech v majetku města? 6) Jaký je počet nepronajatých bytů v majetku města? 7) Jaká je rozloha jednotl... více informací

INF 8/2017

6.3.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 8/2017 - byl poskytnut zvukový záznam z 19. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 20.02.2017... více informací

INF 7/2017

1.3.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 7/2017 Vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad šikanózní žádosti lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově nesouvisejí či neúčelné lpění na formalitách) Pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními žádostmi), případně, ... více informací

INF 6/2017

23.2.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 6/2017 - přehled schválených investic roku 2017... více informací

INF 5/2017

23.2.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2017 - byla poskytnuta informace, týkající se stavební činnosti na pozemcích parc. č. 541, 542, 543 v k. ú. Poruba u Orlové.... více informací

INF 4/2017

23.2.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 4/2017 - byla poskytnuta informace o platu ředitelky sociálních služeb, za jednotlivé měsíce listopad, prosinec 2016 a leden 2017. Dále informace, jak jí byl upraven plat usnesením Rady města č. 1402/36 ze dne 18. 1. 2017 včetně důvodové zprávy.... více informací

INF 3/2016

26.1.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2016 - časový termín ukončení šetření problematiky komunikace 2056/3... více informací

INF 2/2017

26.1.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2017 - kolik bylo na ORP vyřízeno žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF... více informací

INF 1/2017

11.1.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 1/2017 - Investiční plány města Orlová pro rok 2017.... více informací

INF 70/2016

21.12.2016  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 70/2016 - byl poskytnut zvukový záznam z 18. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 12.12.2016... více informací

INF 69/2016

21.12.2016  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 69/2016 - byla odložena žádost ve věci poskytnutí statistik nápadu trestné činnosti za rok 2015 v měsíčních intervalech pro město Orlová (tzn. statistiky nápadu trestné činnosti za leden 2015, únor 2015, březen 2015, duben 2015, květen 2015, červen 2015, červenec 2015, srpen 2015, září 2015, říjen 2015, listopad 2015, prosin... více informací

INF 68/2016

21.12.2016  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 68/2016 - Rozhodnutí Rady města Orlová ve věci soudního sporu s Mgr. Tichou, kdy byl pověřen advokát Mgr. Trnavský zastupovat město Orlová a rozhodnutí Rady města Orlová k podání odvolání Text stanoviska právního odboru k podnětu sdělenému na Zastupitelstvu města Orlová ze dne 31.10.2016 ... více informací

INF 67/2016

21.12.2016  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 67/2016 - byly poskytnuty hrubé mzdy všech zaměstnanců úřadu za měsíc říjen 2016... více informací

INF 66/2016

19.12.2016  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 66/2016 - byla poskytnuta informace ohledně výše všech vyplacených finančních odměn Představenstva a Dozorčí rady SMO, m.a.s. za rok 2016... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Dnes je sobota 24.6., svátek má Jan.

Změnit velikost textu: A- | A | A+