Informace dle zák. č. 106

INF 9/2018

3.10.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 9/2018 - byl poskytnut zápis z 66. schůze Rady města Orlová ze dne 19.9.2018... více informací

INF 8/2018

25.9.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 8/2018 - byly poskytnuty zápisy ze schůzí Rady města Orlová za volební období 2014 - 2018... více informací

INF 7/2018

25.6.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 7/2018 - žádost týkající se poskytnutí informací o pronajatém nebytovém prostoru č. 101 v objektu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1390 v Orlové-Lutyni... více informací

INF 6/2018

24.5.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 6/20181. Jak Vaše organizace (městský úřad) zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?     • Externím poskytovatelem služeb pověřence?     • Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace? 2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem? 3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace (měst... více informací

INF 5/2018

6.4.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 5/2018 - zaslat v elektronické podobě:a) Zápisy ze schůzí Rady města Orlová č. 54, 55, 55/1, 56, 57.b) Zápisy ze schůzí představenstva SMO, m.a.s. v roce 2017 a 2018.c) Zprávy vedoucího OO PČR Orlová a velitele MěP Orlová o bezpečnostní situaci ve městě (projednáno dne 28.2.2018 na schůzi rady města).d) Informace o činnosti ... více informací

INF 4/2018

16.2.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2018Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018 Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterýchCelkový počet zapůjčený kusů  výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.Cenu za volby Parlamen... více informací

INF 3/2018

16.2.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 3/20181. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR?2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Ob... více informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.2.2018  |  Za článek zodpovídá: Ullrich Petr  |  Připojené soubory: 1

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím... více informací

INF 2/2018

17.1.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2018 - Investiční plány města Orlová pro rok 2017.... více informací

INF 1/2018

17.1.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 1/2018 - byly poskytnuty zápisy ze schůzí Rady města Orlová č. 49, 50, 51, 52, 53.... více informací

INF 27/2017

8.12.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2017 1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů? 2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údaj... více informací

INF 26/2017

6.12.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 26/2017 - Informace týkající se statistických ukazatelů za rok 2016 k MHD Orlová: Počet ujetých km v MHD za rok 2016 - celkem bylo ujeto 452 519 km.Počet přepravených cestujících v MHD za rok 2016 - bylo přepraveno 585 725 osob.Dotace (úhrada ztráty) na MHD z rozpočtu města za rok 2016 - z rozpočtu města byla uhrazena dotac... více informací

INF 25/2017

7.11.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 25/2017 - jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v Zastupitelstvu města Orlová: Starosta města Orlová - Ing. Tomáš Kuča Místostarostka města Orlová - Ing. Petra Jenčmionková  ... více informací

INF 24/2017

28.8.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2017 - dotazy: 1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky? 2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak? 3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“? 4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či ... více informací

INF 23/2017

17.8.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 2

INF 23/2017 - dotazy: Jaká je celková cena vynaložená k pořízením instalací a zprovoznění radarů na území města. Kdy začne být radar v ostrém provozu. Jaká je nastavená rychlost pro pořízení záznamu při překročení rychlosti vozidla. Harmonogram umístění radaru na jednotlivých stanovištích.... více informací

INF 22/2017

9.8.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

 INF 22/20171) Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd obdrželo Město Orlová? 2) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd? 3) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 ods... více informací

INF 21/2017

9.8.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

NF 21/2017 - poskytnutí Zprávy ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, družebního města Crikvenica, konané ve dnech 31.5. až 4.6.2017 s uvedením:- jmenovitý seznam účastníků- počet použitých dopravních prostředků a druh- jméno řidiče/řidičů- účel cesty- podrobné (celé) znění usnesení Rady, které tuto cestu schválilo- výše ná... více informací

INF 20/2017

7.8.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 20/2017 - byla poskytnuta informace  ohledně výše vyplacených odměn u tajemníka, vedoucích odborů a vedoucích oddělení za II. čtvrtletí 2017  ... více informací

INF 19/2017

20.7.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2017 - žádost o informace: Jakým způsobem jsou vymáhány daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) – pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo, zda je využíváno služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád?Zároveň žádám o informaci, ... více informací

INF 18_2017

20.7.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2017 - Žádost o přístup a nahlédnutí (případně zhotovení kopie) do projektu terénních úprav, zpracovaný ing. Valterem Cechelem, který je přílohou ohlášení stavebních úprav s názvem „Oprava terénů oploceného areálu zóny“ v lokalitě bývalého dolu Fučík v katastrálním území Poruba u Orlové.        ... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

E-mail:
urad@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30