Informace dle zák. č. 106

INF 16/2018

6.12.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2018 - Žádost o zodpovězení otázek v dotazníku ve věci kastračního programu pro kočky ve městě.... více informací

INF 14/2018

7.11.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 14/2018  - byl poskytnut zápis z 67. schůze Rady města Orlová ze dne 17.10.2018... více informací

INF 13/2018

7.11.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

NF 13/2018 - Žádost o sdělení, zda bylo vydáno stavební povolení a následně provedena kolaudace stavby komínu a tedy nejspíše i změny dosavadního způsobu vytápění (CZT) v bytovém domě na ul. Masarykova třída 747 v Orlové – Lutyni.  Pokud ano, tak od kterého dne je kolaudace platná.  ... více informací

INF 12/2018

26.10.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2018 Prošetření nelegálně chovaných psů v bytovém domě čp. ................................ v Orlové-Lutyni. Jak bude vzniklá situace řešena a zdali jsou psi řádně očkováni.... více informací

INF 11/2018

26.10.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2018 1. Kolik psů k datu vyřízení této odpovědi je oficiálně nahlášeno k místnímu poplatku ze psů na adrese čp. ..................... v Orlové-Lutyni. 2. Které bytové jednotky (popř. nájemníci), mají nahlášené psy na adrese BD čp. ............................Orlová - Lutyně, 735 14. 3. Jaká je možná sankce za nepodání ... více informací

INF 10/2018

26.10.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 10/2018 - žádost o poskytnutí:a) zápisu ze schůze Rady města č. 66 ze dne 19.9.2018,b) hrubé mzdy zaměstnanců měÚ Orlová za měsíc srpen 2018,c) hrubé mzdy ředitelů škol a příspěvkových organizací zřizovaných městem Orlová za měsíc srpen 2018,d) výše odměn ředitelů škol a příspěvkových organizací zřizovaných městem Orlová za ... více informací

INF 9/2018

3.10.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 9/2018 - byl poskytnut zápis z 66. schůze Rady města Orlová ze dne 19.9.2018... více informací

INF 8/2018

25.9.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 8/2018 - byly poskytnuty zápisy ze schůzí Rady města Orlová za volební období 2014 - 2018... více informací

INF 7/2018

25.6.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 7/2018 - žádost týkající se poskytnutí informací o pronajatém nebytovém prostoru č. 101 v objektu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1390 v Orlové-Lutyni... více informací

INF 6/2018

24.5.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 6/20181. Jak Vaše organizace (městský úřad) zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?     • Externím poskytovatelem služeb pověřence?     • Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace? 2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem? 3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace (měst... více informací

INF 5/2018

6.4.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 5/2018 - zaslat v elektronické podobě:a) Zápisy ze schůzí Rady města Orlová č. 54, 55, 55/1, 56, 57.b) Zápisy ze schůzí představenstva SMO, m.a.s. v roce 2017 a 2018.c) Zprávy vedoucího OO PČR Orlová a velitele MěP Orlová o bezpečnostní situaci ve městě (projednáno dne 28.2.2018 na schůzi rady města).d) Informace o činnosti ... více informací

INF 4/2018

16.2.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2018Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018 Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterýchCelkový počet zapůjčený kusů  výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.Cenu za volby Parlamen... více informací

INF 3/2018

16.2.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 3/20181. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR?2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Ob... více informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.2.2018  |  Za článek zodpovídá: Ullrich Petr  |  Připojené soubory: 1

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím... více informací

INF 2/2018

17.1.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2018 - Investiční plány města Orlová pro rok 2017.... více informací

INF 1/2018

17.1.2018  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 1/2018 - byly poskytnuty zápisy ze schůzí Rady města Orlová č. 49, 50, 51, 52, 53.... více informací

INF 27/2017

8.12.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2017 1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů? 2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údaj... více informací

INF 26/2017

6.12.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 26/2017 - Informace týkající se statistických ukazatelů za rok 2016 k MHD Orlová: Počet ujetých km v MHD za rok 2016 - celkem bylo ujeto 452 519 km.Počet přepravených cestujících v MHD za rok 2016 - bylo přepraveno 585 725 osob.Dotace (úhrada ztráty) na MHD z rozpočtu města za rok 2016 - z rozpočtu města byla uhrazena dotac... více informací

INF 25/2017

7.11.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 25/2017 - jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v Zastupitelstvu města Orlová: Starosta města Orlová - Ing. Tomáš Kuča Místostarostka města Orlová - Ing. Petra Jenčmionková  ... více informací

INF 24/2017

28.8.2017  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2017 - dotazy: 1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky? 2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak? 3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“? 4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či ... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30