Elektronická podatelna

1. Adresa elektronické podatelny: posta@muor.cz

Tato elektronická podatelna je zřízena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro Městský úřad Orlová.
Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).
Informace k elektronické podatelně dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb. ze dne 25. srpna 2004:

A. Kontaktní údaje pro příjem datových zpráv na technickém nosiči:

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
735 14 Orlová-Lutyně
Podatelna

Provozní hodiny podatelny
Pondělí, Středa  8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek  8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Polední přestávka 11:30 - 12:30 


B. Podporované technické nosiče dat:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

C. Podporované formáty datových zpráv:

 • *.TXT Obecný text
 • *.HTM, *.HTML Hypertextový dokument
 • *.RTF Rich text format
 • *.DOC Dokument Microsoft Word
 • *.XLS Sešit Microsoft Excel
 • *.PDF Portable Document Format - Adobe acrobat
 • *.GIF Graphics Interchange Format
 • *.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group
 • *.TIF Tagged Image Format File

D. Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

Sériové číslo Jméno/Název(CN) Platnost od Platnost do

2218139

Pavla Polášková 26.1.2017

15.2.2018


E. Potvrzení doručení datové zprávy:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky podepsána kvalifikovaným certifikátem ePodatelny. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

 • Datová zpráva

Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: %date%
Předmět / Subject: %subject%
Identifikátor / Identier: %tick%


F. Postup při zjištění chybného formátu zprávy, infikaci virem:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o této skutečnosti.

G. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@muor.cz, případně volejte na tel. č. 596 581 169, odbor vnitřních věcí, podatelna.

H. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (První certifikační autorita, a.s., Česká pošta, s.p., eIdentity a.s.):

 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 247/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

I. Upozornění:

Velikost všech příloh jednoho elektronického podání nesmí přesáhnout 8MB.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.

2. Adresa pro běžnou komunikaci s úřadem: urad@muor.cz

E-mail je zřízen pro zasílání dotazů, návrhů, podnětů, nabídek apod..Zpět na výpis

Dnes je úterý 21.11., svátek má Albert.

Změnit velikost textu: A- | A | A+