Zaměstnanci MěÚ Orlová

         

Městský úřad Orlová

Osvobození 796,
735 14  Orlová 4

Odbor městských financí a školství
Slavíková Petra, Bc.
vedoucí odboru
596 581 315petra.slavikova@muor.cz
Frejová Veronika, Bc.
referent školství
596 581 333veronika.frejova@muor.cz
Fricová Alena
výherní hrací přístroje, kultura, dotace
596 581 316alena.fricova@muor.cz
Kazáriková Anna
vedoucí oddělení účtárny
596 581 332anna.kazarikova@muor.cz
Kocíková Andrea
účetní - dotace
596 581 202andrea.kocikova@muor.cz
Krůlová Jaroslava
účetní - přijmy
596 581 331jaroslava.krulova@muor.cz
Kucharczyková Pavlína, Ing.
vedoucí oddělení školských a příspěvkových organizací
596 581 317pavlina.kucharczykova@muor.cz
Kulpová Martina, Ing.
rozpočet
596 581 350martina.kulpova@muor.cz
Kulpová Veronika, Bc.
účetní - dotace
596 581 202veronika.kulpova@muor.cz
Matúšová Ivana
účetní - příjmy
596 581 331ivana.matusova@muor.cz
Petáková Jarmila
účetní - hlavní pokladna
596 581 233jarmila.petakova@muor.cz
Podzemná Lenka
fond podpory bydlení a jiné fondy
596 581 309lenka.podzemna@muor.cz
Šelongová Marcela, Mgr.
majetková správa škol
596 581 313marcela.selongova@muor.cz
Siekiera Tomáš, Bc.
sport, dotace, zdravé město
596 581 360tomas.siekiera@muor.cz
Šnapková Ludmila
účetní-výdaje, metodika příspěvkových organizací
596 581 320ludmila.snapkova@muor.cz
Sniegoňová Ivana, Ing.
ekonom odboru
596 581 314ivana.sniegonova@muor.cz
Tomancová Monika
účetní - platební styk s bankou
596 581 321monika.tomancova@muor.cz

Odbor rozvoje a investic
Szotkowská Martina, Ing.
vedoucí odboru
596 581 421martina.szotkowska@muor.cz
Ganovská Dominika, Bc.
projektový manažer
596 581 145dominika.ganovska@muor.cz
Kasanová Alena, Ing.
realizace investičních akcí
596 581 439alena.kasanova@muor.cz
Matušíková Jarmila
ekonom odboru
596 581 436jarmila.matusikova@muor.cz
Plášková Jolana, Ing.
realizace investičních akcí
596 581 433jolana.plaskova@muor.cz
Scholzová Vladimíra, Ing.
příprava investičních akcí
596 581 438vladimira.scholzova@muor.cz
Staniczková Pavlína, Bc.
dotace a rozvoj
596 581 424pavlina.staniczkova@muor.cz
Štěrbová Renáta
příprava investičních akcí
596 581 437renata.sterbova@muor.cz
Urbanská Kateřina
realizace investičních akcí
596 581 145katerina.urbanska@muor.cz
Wojaczková Petra
dotace a rozvoj
596 581 434petra.wojaczkova@muor.cz

Vedení města
Kuča Tomáš, Ing.
starosta města
596 581 249tomas.kuca@muor.cz
Jenčmionková Petra, Ing.
místostarostka města
596 581 246petra.jencmionkova@muor.cz

Právní odbor
Brňovják Václav, Mgr.
Vedoucí odboru
596 581 222vaclav.brnovjak@muor.cz
Babušková Andrea
vymáhání pohledávek - přestupky, blokové pokuty, potvrzení o bezdlužnosti
596 581 228andrea.babuskova@muor.cz
Buchtová Jaroslava, Ing.
evidence a správa poplatků ze psů, ze vstupného a z ubytovacích kapacit
596 581 218jaroslava.buchtova@muor.cz
Haroková Simona, Bc.
vymáhání pohledávek, rozpočet
596 581 328simona.harokova@muor.cz
Kroščenová Bára, Mgr.
právní služby
596 581 322bara.kroscenova@muor.cz
Krulová Michaela, Ing.
evidence a správa poplatku za KO
596 581 217michaela.krulova@muor.cz
Laskovská Pavla
vedoucí pošty, stížnosti, podání, petice
596 581 312pavla.laskovska@muor.cz
Matyášová Kateřina
vymáhání pohledávek - komunální odpad, poplatky za psy
596 581 371katerina.matyasova@muor.cz
Niessner Luboš, Mgr.
právní služby
596 581 125lubos.niessner@muor.cz
Richterová Lenka
vymáhání pohledávek - byty a nebytové prostory
596 581 370lenka.richterova@muor.cz
Ryšková Marie
vymáhání pohledávak - komunální odpad, poplatky za psy
596 581 371marie.ryskova@muor.cz
Zdebská Dagmar
vymáhání pohledávek - byty, nebytové prostory
596 581 219dagmar.zdebska@muor.cz

Útvar interního auditu
Jeřábek Leandr, Ing.
interní auditor
596 581 236leandr.jerabek@muor.cz

Odbor správy majetku a hospodařské správy
Bill Milan, Ing.
vedoucí odboru
596 581 319milan.bill@muor.cz
Dudková Lenka, Ing.
vedoucí oddělení, evidence majetku
596 581 335lenka.dudkova@muor.cz
Dvoroková Kristina, Ing.
údržba zeleně, dopravní značení
596 581 329kristina.dvorokova@muor.cz
Gunther Patrik, Bc.
údržba dětských hřišť a sportovišť, správa a údržba hřbitova
596 581 300patrik.gunther@muor.cz
Kaczorová Blanka
evidence žádostí o byt, zprostředkování veř. prosp. prací, nájmy parkovacích míst v PO č.1
596 581 325blanka.kaczorova@muor.cz
Kepenyesová Šárka, Bc.
vedoucí oddělení komunálních služeb, evidence a převody nemovitostí
596 581 318sarka.kepenyesova@muor.cz
Kukutschová Jarmila
správa bytů a budov
596 581 365jarmila.kukutschova@muor.cz
Maleňáková Irena
nájem bytů
596 581 311irena.malenakova@muor.cz
Nitschová Denisa, Ing.
odpadové hospodářství - komunální odpad
596 581 329denisa.nitschova@muor.cz
Nosková Kateřina
správa bytů a budov
596 581 226katerina.noskova@muor.cz
Ponížilová Klára
účetní evidence majetku, škodní události
596 581 335klara.ponizilova@muor.cz
Popková Ludmila
věcná břemena, nájmy pozemků
596 581 343ludmila.popkova@muor.cz
Salawová Marta
ekonom odboru
596 581 324marta.salawova@muor.cz
Šebestová Radka
účetní - výdaje
596 581 326radka.sebestova@muor.cz
Štibrochová Šárka, Ing.
vedoucí oddělení hospodářské, správa bytů a budov
596 581 242sarka.stibrochova@muor.cz
Trzaskaliková Marcela, Ing.
autoprovoz
596 581 221marcela.trzaskalikova@muor.cz
Trzaskaliková Regina
účetní - příjmy
596 581 324regina.trzaskalikova@muor.cz
Valový Lukáš, Ing.
správa a údržba veřejného osvětlení, hospodaření s energiemi, splašková kanalizace
596 581 330lukas.valovy@muor.cz
Venglař Radim
správa a údržba chodníků a komunikací
596 581 330radim.venglar@muor.cz
Venglářová Hana
nájem nebytových prostorů
596 581 346hana.venglarova@muor.cz

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad
Bednářová Silvie, Mgr.
vedoucí odboru
596 581 128silvie.bednarova@muor.cz
Borová Mária
úřední deska, ztráty a nálezy
596 581 129maria.borova@muor.cz
Bukovská Jana, Bc.
CzechPoint, živnostenská registrace
596 581 473jana.bukovska@muor.cz
Floriánová Eliška, Bc.
vedoucí oddělení živnostenského úřadu a občanskosprávních agend
596 581 422eliska.florianova@muor.cz
Jordánová Renáta
informace, správce pošty
596 581 111renata.jordanova@muor.cz
Kajan Lubomír, Ing.
vedoucí oddělení spisové služby a podatelny
596 581 241lubomir.kajan@muor.cz
Kortiš Patrik, Bc.
živnostenská kontrola
596 581 459patrik.kortis@muor.cz
Korunová Dagmar
archivní a spisová služba
596 581 149dagmar.korunova@muor.cz
Lindertová Irena
matrika
596 581 238irena.lindertova@muor.cz
Marmolová Jana
občanské průkazy a cestovní doklady
596 581 227jana.marmolova@muor.cz
Miklósyová Renata
občanské průkazy a cestovní doklady
596 581 254renata.miklosyova@muor.cz
Mrusková Lenka
občanské průkazy a cestovní doklady
596 581 255lenka.mruskova@muor.cz
Pěntková Lenka
evidence obyvatel
596 581 239lenka.pentkova@muor.cz
Plívová Margit
ekonom odboru, občanské průkazy
596 581 243margit.plivova@muor.cz
Polášková Pavla
podatelna
596 581 169pavla.polaskova@muor.cz
Salamon Tomáš, Ing.
živnostenská kontrola
596 581 475tomas.salamon@muor.cz
Salamonová Alena
matrika
596 581 220alena.salamonova@muor.cz
Solichová Lenka, Mgr. , DiS.
centrální registr obyvatel
596 581 237lenka.solichova@muor.cz
Špernolová Irena, Ing.
CzechPOINT, živnostenská registrace
596 581 473irena.spernolova@muor.cz
Štebelová Kateřina
evidence obyvatel
596 581 239katerina.stebelova@muor.cz

Kancelář starosty
Cibulková Nataša, Mgr.
vedoucí oddělení kanceláře starosty
596 581 245natasa.cibulkova@muor.cz
Kašingová Jana
asistentka starosty a 1. místostarostky
596 581 248jana.kasingova@muor.cz
Ožanová Petra, DiS.
pracovník vztahů k veřejnosti
596 581 142petra.ozanova@muor.cz
Řimanková Denisa
pracovník vztahů k veřejnosti
59 658 142denisa.rimankova@muor.cz
Szturcová Monika
ekonom oddělení, inzerce a distribuce orlovských novin, Ročenka města Orlová
596 581 340monika.szturcova@muor.cz

Tajemník
Matušek Radomír, Ing. , MBA
tajemník MěÚ Orlová
596 581 247radomir.matusek@muor.cz
Badura Radek, Mgr.
vedoucí oddělení informatiky, správce PC sítě
596 581 299radek.badura@muor.cz
Brožová Jaromíra
agenda ZM a RM, informace podle zák.106
596 581 240jaromira.brozova@muor.cz
Feifičová Alena
Mzdová účetní
596 581 224alena.feificova@muor.cz
Filzák Lukáš, Bc.
informatik
596 581 345lukas.filzak@muor.cz
Gurányiová Kateřina, Ing.
správce informačních systémů
596 581 234katerina.guranyiova@muor.cz
Koběrská Zdeňka, Mgr.
agenda RM a ZM, BOZP
596 581 149zdenka.koberska@muor.cz
Kuczatá Daniela, Bc.
projektový pracovník - specialista na personální oblast
596 581 225daniela.kuczata@muor.cz
Kupcová Viera
krizové řízení, BOZP, PO , CO
596 581 251viera.kupcova@muor.cz
Skládaná Jana
asistentka tajemníka a 2. místostarostky, objednávky vzdělávání
596 581 244jana.skladana@muor.cz
Šostoková Karin, Ing.
ekonom odboru, odbory
596 581 127karin.sostokova@muor.cz
Ullrich Petr, Ing.
vedoucí kanceláře tajemníka
596 581 240petr.ullrich@muor.cz
Vaňková Dagmar, Bc.
personalistika
596 581 225dagmar.vankova@muor.cz

Controlling
Jahůdková Iveta, Ing.
controlling
596 581 236iveta.jahudkova@muor.cz

Odbor dopravy

Kpt. Jaroše čp. 1345,
735 14  Orlová-Lutyně


Odbor dopravy
Klein Radim, Ing.
vedoucí odboru
596 581 611radim.klein@muor.cz
Cygonková Miroslava
dopravní úřad, MHD, rozpočet, administrativa
596 581 622miroslava.cygonkova@muor.cz
Górecká Věra, Bc.
silniční správní úřad, bezpečnost silničního provozu
596 581 626vera.gorecka@muor.cz
Havlásková Silvie
evidence řidičů
596 581 621silvie.havlaskova@muor.cz
Hošková Jana, Ing.
přestupky
596 581 629jana.hoskova@muor.cz
Hublíková Lucie
evidence vozidel
596 581 620lucie.hublikova@muor.cz
Kaplanová Lenka, Mgr.
přestupky
596 581 628lenka.kaplanova@muor.cz
Mrázek Michal
přestupky, dopravní úřad - taxislužba
596 581 618michal.mrazek@muor.cz
Niedermeier Ludovít
příprava přestupků v dopravě
296 581 634ludovit.niedermeier@muor.cz
Parák Alexander, Bc.
zkušební komisař
596 581 627alexander.parak@muor.cz
Sikorová Sylvie, Bc.
evidence řidičů
596 581 619sylvie.sikorova@muor.cz
Štibrocha Radim, Bc.
technik, stanice měření emisí
596 581 616radim.stibrocha@muor.cz
Urbančíková Veronika, Bc. , DiS.
přestupky
596 581 634veronika.urbancikova@muor.cz
Vašnovská Michaela, Mgr.
dopravněsprávní agendy, přestupky
596 581 625michaela.vasnovska@muor.cz
Veliká Ingrid, Bc.
přestupky
596 581 623ingrid.velika@muor.cz
Wielgus Petr
technik, zkušební komisař
596 581 615petr.wielgus@muor.cz

Radnice

čp. 76,
735 14  Orlová-Město


Odbor výstavby a životního prostředí
Juřicová Hana, Ing.
vedoucí odboru
596 581 715hana.juricova@muor.cz
Cagašová Kateřina, Ing.
ochrana přírody
596 581 720katerina.cagasova@muor.cz
Grúber Aleš, Bc.
vedoucí oddělení úřadu územního plánování a rozhodování
596 581 727ales.gruber@muor.cz
Habdas David, Bc.
územní rozhodování, památková péče
596 581 728david.habdas@muor.cz
Hájek Radislav, Ing.
vedoucí oddělení životního prostředí
596 581 716radislav.hajek@muor.cz
Janiczek Tadeáš
hornická činnost, ochrana vod
596 581 736tadeas.janiczek@muor.cz
Jelínková Andrea, Mgr.
vodoprávní úřad
596 581 712andrea.jelinkova@muor.cz
Jurčíková Eva, Ing.
vedoucí oddělení stavebního řádu, organizace, podniky
596 581 729eva.jurcikova@muor.cz
Kiszová Ingrid, Bc.
komunikace, reklamy
596 581 739ingrid.kiszova@muor.cz
Kněžík Martin
myslivost a lesy, rybářství
596 581 724martin.knezik@muor.cz
Konečný Herbert, Ing.arch.
vodoprávní úřad
596 581 711herbert.konecny@muor.cz
Kratochvílová Vanda
odpady podnikatelů
596 581 722vanda.kratochvilova@muor.cz
Ličman Pavel
dělení pozemků, úpravy bytových domů
596 581 725pavel.licman@muor.cz
Mašlaňová Dagmar
podatelna, vedení spisovny
596 581 726dagmar.maslanova@muor.cz
Mokrošová Markéta, Ing.
ochrana ovzduší
596 581 737marketa.mokrosova@muor.cz
Nedělová Eva, Bc.
koordinovaná stanoviska
596 581 717eva.nedelova@muor.cz
Olšarová Renáta, Ing.
zemědělství, ochrana zvířat
596 581 723renata.olsarova@muor.cz
Plisková Blanka, Bc.
rodinná výstavba Orlová-Lutyně
596 581 718blanka.pliskova@muor.cz
Pospěch Miroslav, Ing.
změny v užívání a rodinná výstavba Orlová-Lazy, Město
596 581 731miroslav.pospech@muor.cz
Ptoszková Iveta, Ing.
územně analytické podklady
596 581 727iveta.ptoszkova@muor.cz
Pukovec Tomáš, Bc.
odstraňování staveb, úpravy bytových domů
596 581 730tomas.pukovec@muor.cz
Veselková Miroslava, Ing.
územní plánování, vyjádření
596 581 727miroslava.veselkova@muor.cz
Vítová Květoslava
ochrana přírody
596 581 721kvetoslava.vitova@muor.cz
Žolnerčíková Dagmar
rodinná výstavba Orlová-Poruba
596 581 719dagmar.zolnercikova@muor.cz

Městská policie

Polní 973,
735 14  Orlová-Lutyně


Městská policie
Galia Roman, Mgr.
velitel městské policie
596 511 911roman.galia@muor.cz
Páleník Milan, Mgr.
zástupce velitele městské policie
596 511 638milan.palenik@muor.cz
Doležalová Miroslava, Ing.
oddělení přestupků
596 524 059miroslava.dolezalova@muor.cz
Holaňová Vlasta
oddělení ekonomicko hospodářské
596 524 050vlasta.holanova@muor.cz
Kubita Libor
oddělení přestupků
596 524 059libor.kubita@muor.cz
Opolková Ivana
oddělení ekonomicko hospodářské
596 524 058ivana.opolkova@muor.cz
Pěntka David, Mgr.
manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor
596 511 343david.pentka@muor.cz
Šaroch Václav, Mgr
prevence kriminality a protidrogové problematiky
596 511 512vaclav.saroch@muor.cz

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad
Golková Pavlína
přestupkové řízení
596 511 548pavlina.golkova@muor.cz
Horký Jaroslav, Bc.
přestupkové řízení
596 511 548jaroslav.horky@muor.cz
Kaczor Pavel
přestupkové řízení
596 511 078pavel.kaczor@muor.cz
Kwiecinská Ivana
administrativa, pošta, posudky
596 511 548ivana.kwiecinska@muor.cz
Olšarová Martina
přestupkové řízení
596 511 078martina.olsarova@muor.cz
Polka Marián, Bc.
vedoucí odělení přestupků, posudky, pošta
596 511 022marian.polka@muor.cz
Vantuchová Simona, Bc.
přestupkové řízení
596 511 544simona.vantuchova@muor.cz

SMO, městská akciová společnost Orlová

Okružní 988,
735 14  Orlová-Lutyně


Odbor sociální a zdravotní
Nociarová Iveta, Bc.
vedoucí odboru
596 581 420iveta.nociarova@muor.cz
Bilíková Petra
náhradní rodinná péče
596 581 462petra.bilikova@muor.cz
Bončková Zuzana, Mgr.
náhradní rodinná péče
596 581 464zuzana.bonckova@muor.cz
Buzková Sylva, Bc.
vedoucí oddělení ekonomicko-správního
596 581 430sylva.buzkova@muor.cz
Černíková Katarína, Mgr.
sociálně - právní ochrana dětí
596 581 442katarina.cernikova@muor.cz
Chlupová Pavla, Bc. , DiS.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 461pavla.chlupova@muor.cz
Cieslar Tomáš, Bc.
sociální pracovník, náhradní ubytování
596 581 452tomas.cieslar@muor.cz
Fonioková Kateřina, Bc.
osoby omezené ve svéprávnosti, sociální byty
596 581 470katerina.foniokova@muor.cz
Hudečková Renáta
náhradní rodinná péče
596 581 458renata.hudeckova@muor.cz
Kelbichová Zdeňka, Ing.
osoby omezené ve svéprávnosti, sociální byty
596 581 471zdenka.kelbichova@muor.cz
Kobierská Eva, Mgr.
kurátor pro děti a mládež
596 581 456eva.kobierska@muor.cz
Kulová Kateřina, Bc.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 463katerina.kulova@muor.cz
Kvaková Nina, Mgr.
náhradní rodinná péče
596 581 472nina.kvakova@muor.cz
Langová Rút, Bc.
sociální pracovník, DPS
596 581 453rut.langova@muor.cz
Lepší Petra, Bc.
osoby omezené ve svéprávnosti, sociální byty
596 581 469petra.lepsi@muor.cz
Lízalová Jiřina, Mgr.
koordinátor sociálních služeb a národnostních menšin
596 581 448jirina.lizalova@muor.cz
Matějková Juliana
náhradní rodinná péče
596 581 458juliana.matejkova@muor.cz
Mohylová Simona, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 460simona.mohylova@muor.cz
Najdeková Ester, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 456ester.najdekova@muor.cz
Ottová Monika, Mgr.
sociálně - právní ochrana dětí
596 581 465monika.ottova@muor.cz
Paluchová Iva, Mgr. , DiS.
osoby omezené ve svéprávnosti, sociální byty
596 581 469iva.paluchova@muor.cz
Poláchová Kateřina, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 442katerina.polachova@muor.cz
Potyková Šárka, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 461sarka.potykova@muor.cz
Quisová Alena, Bc. , DiS.
náhradní rodinná péče
596 581 466alena.quisova@muor.cz
Šarochová Alena, Mgr.
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 581 455alena.sarochova@muor.cz
Sidzinová Iris
ekonom odboru
596 581 450iris.sidzinova@muor.cz
Sikorová Dagmar, Bc.
sociální pracovník
596 581 441dagmar.sikorova@muor.cz
Sordylová Kateřina, Mgr.
sociálně-právní ochrana dětí
596 581 463katerina.sordylova@muor.cz
Tomanová Pavlína, Bc.
vedoucí oddělení sociální práce
596 581 431pavlina.tomanova@muor.cz
Urbánková Veronika
asistentka odboru, spisovna
596 581 432veronika.urbankova@muor.cz
Vavříčková Taťána, Bc.
sociální pracovník
596 581 441tatana.vavrickova@muor.cz
Voznicová Renáta
vymáhání pohledávek, pohledávky, pokladna
569 581 446renata.voznicova@muor.cz
Wita Jaroslav, Bc.
sociální pracovník, kurátor pro dospělé
596 581 452jaroslav.wita@muor.cz
Wojaczková Lýdia, Bc.
sociální pracovník, DPS
596 581 467lydia.wojaczkova@muor.cz
Žabčíková Andrea, Bc.
sociální pracovník
596 581 443andrea.zabcikova@muor.czMoravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123
+420 596 581 333

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30

Pokladní hodiny dočasné

Po, St: 9:00 - 11:00 a
13:00 - 15:30
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:00