OSPOD

Náhradní rodinná péče

17.3.2017  |  Za článek zodpovídá: Tomková Petra  |  Připojené soubory: 1

... více informací

Nahlížení do spisové dokumentace

28.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Urbánková Veronika  |  Připojené soubory: 2

... více informací

Pracovní doba OSPOD

28.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Tomková Petra  |  Připojené soubory: 1

... více informací

Průvodce standardy kvality sociálně-právní ochrany

6.1.2015  |  Za článek zodpovídá: Kubíčková Hana  |  Připojené soubory: 1

... více informací

Realizace stáží na OSPOD

5.9.2014  |  Za článek zodpovídá: Tomková Petra  |  Připojené soubory: 1

... více informací

Pomoc při řešení výchovných problémů nezletilých

25.8.2014  |  Za článek zodpovídá: Tomková Petra

Péče o děti, které vykazují znaky výchovných problémů (záškoláctví, požívání alkoholu a jiných návykových látek, prostituce, trestná činnost, opakované útěky z domu, nerespektování rodičů) je zabezpečována prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež. Sociální kuratela spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění... více informací

Jak pomoci ohroženým dětem?

25.8.2014  |  Za článek zodpovídá: Kubíčková Hana

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti: jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěře... více informací

Pomoc obětem trestných činů v Orlové

25.8.2014  |  Za článek zodpovídá: Kubíčková Hana

Stali jste se obětí trestného činu? Máte právo zejména na: ochranu před hrozícím nebezpečím, opatření k zajištění Vašeho bezpečí, informace o místě a způsobu podání trestního oznámení, informace, kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení, doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení, bezplatnou odbornou pom... více informací

Přehled a rozdělení agendy pracovníků OSPOD

25.8.2014  |  Za článek zodpovídá: Urbánková Veronika  |  Připojené soubory: 1

... více informací

Náplň práce OSPOD

25.8.2014  |  Za článek zodpovídá: Tomková Petra

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje pro obce Doubrava, Petřvald a Orlová o: realizaci opatření na ochranu dětí uložení povinnosti rodičů nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte využít pomoci povinnosti odborného poradenského zařízení opatřeních dle §13 zákona... více informací

Dnes je středa 24.1., svátek má Milena.

Změnit velikost textu: A- | A | A+