Úplné znění po změně č. 1 územního plánu Petřvaldu

Dle ustanovení § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) bylo vyhotoveno Úplné znění územního plánu Petřvaldu po vydání změny č. 1. Změna č. 1 územního plánu byla vydána formou opatření obecné povahy dne 4. 4. 2018 pod č.j. MěÚP 2302/2018.

V souladu s ustanovením § 55c staveního zákona a dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č.  500/204 Sb., správní řád v platném znění správního řádu musí být toto úplné znění územního plánu vyvěšeno veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení.

 Připojené dokumenty:

Výkres základního členění 1) PDF [1.6MB]
Výkres základního členění 2) PDF [2.4MB]
Výkres VPS 1) PDF [1.0MB]
Výkres VPS 2) PDF [1.3MB]
Výkres širších vztahů PDF [1.0MB]
Výkres vyhodnocení záboru ZPF 1) PDF [1.1MB]
Výkres vyhodnocení záboru ZPF 2) PDF [1.4MB]
Výkres vodního hospodářství 1) PDF [1.5MB]
Výkres vodního hospodářství 2) PDF [2.2MB]
Výkres energetiky a spojů 1) PDF [1.2MB]
Výkres energetiky a spojů 2) PDF [1.5MB]
Textová část PDF [500.8KB]
Textová část - Odůvodnění PDF [1009.2KB]
Hlavní výkres 1) PDF [2.8MB]
Hlavní výkres 2) PDF [3.8MB]
Koordinační výkres 1) PDF [3.1MB]
Koordinační výkres 2) PDF [4.1MB]

Zpět na výpis
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123
+420 596 581 333

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30