Změna č.1 ÚP Petřvaldu

Návrh změny č.1 územního plánu Petřvaldu určený k společné jednání pro dotčené orgány a sousední obce.

Předmětem změny č.1 ÚP Petřvaldu je úprava řešení vybraných lokalit na základě schváleného a projednaného zadání. Jedná se o vymezení nových zastavitelných ploch a ploch pro občasnkou vybavenost. Úpravu koncepce odvádění a likvidaci odpadních vod a koridorů dopravní infrastruktury.

K tomuto návrhu mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání tzn. do 13.7.2017. V této stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Dále dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona, může do 30 dnů ode dne doručení Oznámení o společném jednání veřejnou vyhláškou každý uplatnit své připomínky.Připojené dokumenty:

Textová část - Změny č. 1 ÚP Petřvaldu PDF [368.7KB]
Textová část - Odůvodnění změny č.1 ÚP Petřvaldu PDF [424.0KB]
Výkres základního členění část 1) PDF [1.2MB]
Výkres základního členění čast 2) PDF [1017.1KB]
Hlavní výkres čast 1) PDF [1.3MB]
Hlavní výkres část 2) PDF [1.1MB]
Výkres veřejně prospěšných staveb část 1) PDF [1.2MB]
Výkres veřejně prospěšných staveb část 2) PDF [1.0MB]
Koordinační výkres část 1) PDF [1.3MB]
Koordinační výkres část 2) PDF [1.2MB]
Výkres vyhodnocení záboru půdy část 1) PDF [1.2MB]
Výkres vyhodnocení záboru půdy část 2) PDF [1.0MB]
Výkres řešení vodního hosporářství PDF [1.5MB]


Zpět na výpis

Dnes je sobota 24.6., svátek má Jan.

Změnit velikost textu: A- | A | A+