Návrh regulačního plánu historického centra Orlové

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 citovaného zákona působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu.

V souladu s § 65 odst. 3 citovaného stavebního zákona úřad územního plánování doručuje oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu Regulačního plánu historického centra Orlové veřejnou vyhláškou.

Společné jednání o návrhu je určeno dotčeným orgánům, kterým toto postavení vyplývá ze zákona. Veřejné projednání podle § 67 stavebního zákona se uskuteční až po projednání s dotčenými orgány a bude oznámeno samostatně veřejnou vyhláškou.

Kompletní návrh regulačního plánu „Rodinné domy, Rajčula, Orlová“ bude vystaven k nahlédnutí na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Orlová, Staré náměstí 76, Orlová – Město, kanc. č. 212 a elektronicky na internetových stránkách města (www.mesto-orlova.cz®Radnice®Územní plánování®Projednávaná dokumentace).

V souladu s ustanovením § 65 odst. 3 stavebního zákona může každý uplatnit písemně připomínky k návrhu regulačního plánu do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 9. 10. 2017Připojené dokumenty:

Návrh regulačního plánu historického centra Orlové ZIP [19.1MB]


Zpět na výpis

Dnes je pondělí 23.10., svátek má Teodor.

Změnit velikost textu: A- | A | A+