Místní agenda MA21

MA21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.

místní -       odkazuje na Vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region

agenda -    je slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle

21 -             znamená, že se jedná o to, co musíme udělat pro (v) 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

 

MA21 je velkou příležitostí dosáhnout lepší kvality života pro místní obyvatele s dlouhodobou perspektivou rozvoje.

MA21 je nástroj k uplatnění principů udržitelného rozvoje v každodenní praxi všech členů společnosti.

Co je to udržitelný rozvoj ?

Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací  naplňovat jejich vlastní potřeby.

Udržitelný rozvoj   znamená především  rovnováhu  - rovnováhu mezi třemi základními oblastmi  našeho života ( ekonomickou, sociálními aspekty a životním prostředím), také rovnováhu mezi zeměmi, různými společenskými skupinami, dneškem a budoucnosti apod.  

(Trvale) udržitelný rozvoj  je komplexní soubor strategii, které umožňují  pomocí ekonomických  prostředků a technologii uspokojovat lidské potřeby materiální, kulturní  i duchovní, při  plném respektování enviromentálních  limitu; aby to bylo  v globálním  měřítku současného světa možné, je nutné  redefinovat  na lokální, regionální i globální úrovni  jejich sociálně -  politické  instituce a procesy.

(Ivan Rynda)

Základní principy udržitelného rozvoje:

 

1.             propojení základních oblasti života – ekonomické, sociální a životního prostředí

2.            dlouhodobá perspektiva – každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů

3.             kapacita životního prostředí je omezená – nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady  a znečištění všeho druhu  

4.           předběžná opatrnost – důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání  zákonitosti fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni , a proto je na místě být opatrní

5.           prevence- je mnohem efektivnější  než následné  řešení dopadů,  „Gram prevence je lepší než kilo terapie“

6.             kvalita života – má rozměr nejen materiální

7.          sociální spravedlnost – příležitostí i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny

8.           zohlednění vztahu „lokální – globální“  - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni, vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit ( a naopak)

9.            vnitrogenerační a mezigenerační  odpovědnost (či rovnost práv) - tj. zabezpečení národnostní, rasové a jiné rovností, respektování  práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost, mluvíme o morální povinností k budoucím generacím  - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí

10.        demokratické procesy – zapojením veřejnosti již od počáteční  fáze plánování vytváříme nejen  objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci  


Zpět na výpis
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

E-mail:
urad@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30