Ochrana krajiny, přírody

Základní informace

Za článek zodpovídá: Cagašová Kateřina  |  Připojené soubory: 1

Orgány ochrany přírody Dle § 75, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny orgány ochrany přírody jsou: a) obecní úřady,b) pověřené obecní úřady,c) obecní úřady obcí s rozšířenou působnostíd) krajské úřady,e) správy národních parků a chráněných krajinných oblastí,f) Česká inspekce životního prostředíg) Ministerstvo ... více informací

Významné krajinné prvky na území města Orlové

Za článek zodpovídá: Cagašová Kateřina

k.ú. Orlová 1) Registrovaný významný krajinný prvek dle § 6 zákona č.114/1992 Sb. č.274 Zámecký park v Orlové Velký park v Orlové Městě, na nějž navazuje na jižní straně areál kostela. Park byl rekonstruován a do dnešní doby pravidelně udržován. Nacházejí se zde velmi staré a vzácné stromy, které bohužel díky důlní činnosti a... více informací

Památné stromy na území Orlové

Za článek zodpovídá: Cagašová Kateřina

Seznam památných stromů na území města Orlová  1) Lokalita Orlová-Poruba - Skupina 12 stromů v lese Krajčok (parcela č. 3252, 3248), datum vyhlášení: 15.8.1992  buk lesní (Fagus sylvatica) - 8 ks, dub zimní (Quercus petraea) - 2 ks, habr obecný (Carpinus betulus) - 1 ks, javor klen (Acer pseudoplatanus) - 1 ks - Metasekvoj... více informací

Zámecký park

Za článek zodpovídá: Cagašová Kateřina

Zámecký park je památkově chráněným objektem a kulturní památkou od roku 1965 zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Park se rozkládá se na ploše 4,5 hektaru na místě bývalého zámku a je současně doposud jedinným registrovaným významným krajinným prvkem dle zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb).Zde uvád... více informací

Dnes je neděle 21.1., svátek má Běla.

Změnit velikost textu: A- | A | A+