Školství

Běh Osvobození v Orlové

13.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

Město Orlová pořádalo u příležitosti oslav 70. výročí osvobození města Orlové „BĚH OSVOBOZENÍ“ ulicemi města Orlové (cca 2 000 m) pro žáky základních a středních škol z Orlové a polských partnerských měst a pro občany města Orlové. Clekem se závodu zúčastnilo 300 běžců, jednalo se o závod čtyřčlenných štafet, v kategorii dos... více informací

MŠ Na Vyhlídce - Jarní ozdravný pobyt předškolních dětí

12.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Jako každý rok odjely dětí z MŠ Na Vyhlídce na jarní týdenní pobyt do přírody. A letos opět do lázní Bludov. Oblíbili jsme si toto místo a využili opět nabídku na aktivní pobyt dětí v příjemném a klidném prostředí v podhůří Jeseníků, na čistém ovzduší, mimo dosah městského ruchu. Prostory pro pobyt dětí jsou zde ideální. Pro dět... více informací

MŠ Na Vyhlídce - Aktivity v mateřské škole

12.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu je již několik let součástí Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy. Je to oblast široká, směřující k dobrému zdraví fyzickému i psychickému. A právě péči o své fyzické zdraví u nás děti „zažívají“ během celého školního roku. Předpokladem dobrého zdraví je i aktivní pohyb a je ... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Zájezd s NatTechem plný exkurzí

12.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Naši žáci ZŠ Ke Studánce měli skvělou příležitost vidět na vlastní oči čtyři průmyslová odvětví ve dvou dnech, a to díky projektu NatTech s podporou Moravskoslezského kraje. Tento projekt je pomalu u konce a má za úkol „Podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“. Ve středu 6. května jsme vyrazili n... více informací

DDM - Pozor, prázdniny se blíží

12.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

LETNÍ TÁBORY SE NAPLŇUJÍ Zájem o letní tábory a nároky na letní rekreaci dětí se všeobecně stále zvyšují. Tento trend plně respektuje i Dům dětí a mládeže v Orlové. Letošní nabídka je velmi kvalitní, jak u pobytových táborů, tak i u příměstských. Pobytové tábory jsou na různých místech naší republiky i se zajímavým zaměřením. P... více informací

DDM - Hodnocení celoměstských akcí

12.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

Dům dětí a mládeže připravil v měsíci dubnu několik zajímavých celoměstských akcí. Jak dopadly? O jejich hodnocení se můžete dočíst v příloze ....... více informací

ZŠ Slezská 850 - Den Země

12.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Den Země 22. dubna 2015 jsme oslavili plněním ekologických úkolů z výukového a vzdělávacího programu EKOABECEDA. Žáci si touto cestou procvičili znalosti o třídění odpadu a jeho ekologické likvidaci. V praktické části pak navštívili místa sběru tříděného odpadu. Pěkné počasí umocnilo  spojení potřebného s příjemným.            ... více informací

ZE ZŠ MLÁDÍ ORLOVÁ SI RÁDI ZASOUTĚŽÍ !

12.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

UMÍ SE SPOJIT A TVOŘIT. Nejen jednotlivci, ale i týmy žáků pracují na různých projektech a hledají výzvy, kam investovat svůj čas, energii i nápady. Soutěž, kterou se rozhodli absolvovat v měsíci dubnu, byla od společnosti CHUPA CHUPS. S nápadem přišli žáci z několika tříd, ale 8.A se pustila do realizace. Z televize a intern... více informací

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU

6.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 2

V rámci Světového dne bez tabáku je vyhlášena literární a výtvarná soutěž o nejlepší práci na téma „Co udělat, aby lidé nekouřili?“ (propozice soutěže viz příloha). Soutěž je určena pro žáky všech ročníků základních škol v ČR. Do soutěže budou zařazeny slohové práce (forma slohu je libovolná – úvaha, zamyšlení, sdělení, reportá... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Čarodějnická škola na Studánce

6.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ve čtvrtek, 30. 4. 2015 proběhla ZŠ Ke Studánce ve třídách 1.B a 2.B netradiční výuka v čarodějnické škole. Děti přišly převlečeny za čarodějnice. Paní učitely je seznámily s filipojakubskou nocí a dalšími zvyky a tradicemi, které se vážou ke 30. dubnu. Děti vařily kouzelné lektvary z léčivých rostlin, učily se kouzelná zaklína... více informací

ZŠ Mládí 726 - Druháci zadrženi policií!

6.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

  Jak k tomu došlo? Žáci druhých tříd ZŠ Mládí byli pozváni ve středu 22. 4. 2015 na exkurzi do budovy obvodního oddělení policie ČR. Všichni se těšili, protože taková příležitost se nenaskytne každému. Po uvítání a příjemném přijetí byly děti „předvedeny“ do cely předběžného zadržení. Tady okamžitě zkrotli i ti největší nepos... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - "Sluníčko" na mezinárodním festivalu

6.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Děti dětského pěveckého sboru Sluníčko se zúčastnily ve dnech 25. – 26. 4. 2015 mezinárodního festivalu Lomnické hudební jaro, kde úspěšně reprezentovaly pod vedením sbormistryně Mgr. Pavly Bjalončíkové nejen ZŠ Karla Dvořáčka, ale také město Orlová. Celý festival provázela velmi příjemná atmosféra provázená zpěvem, hudbou a tan... více informací

MŠ a ZŠ K. DVOŘÁČKA - Pálení čarodějnic

6.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Spolupráce MŠ a ZŠ K. Dvořáčka Orlová – Lutyně je vynikající aneb PÁLENÍ ČARODĚJNIC   V naší školce začalo 29. 4. 2015  po 9 hodině to správné strašidelné řádění čarodějů a čarodějnic. Čarodějnického sjezdu se zúčastnilo devět tříd ze školky K. Dvořáčka a tři třídy prvňáčků ze základní školy K. Dvořáčka, se kterou máme spolu... více informací

ZŠ Mládí 726 - Workshop s vědci

6.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ve středu 29. 4. 2015 nás na ZŠ Mládí navštívili zajímaví hosté. Byli to vědci, kteří nám přiblížili poutavá témata při přednášce „Krajina v širších souvislostech“. Však to byli také vědci spolupracující s projektem „Poznej tajemství vědy“.  A my poznávali. První z nich prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc., geolog nám představil... více informací

ZŠ Mládí 726 - UČITELÉ ONLINE

5.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Jsem učitelka na základní škole.  Někdy si ale ve třídě připadám, jako bych se ocitla na cizí planetě. Ptáte se proč? Protože ve třídě se to hemží smartfouny, IPhony, IPady, tablety a já nevím čím ještě. Uvítala jsem proto, když jsme se zapojili do projektu „Učitelé ONLINE“ jako partneři SOU a SŠ Dakol. Čekaly na nás nové table... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Dopravní soutěž ve škole

29.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Měsíc duben je v ZŠ K. Dvořáčka měsícem bezpečnosti. Všemi předměty se prolíná výuka zaměřena na bezpečnost dětí jak na silnici, tak v jiných mimořádných situacích. Již několik let nás v tomto měsíci navštěvují příslušníci hasičského sboru, kteří vedou besedy s žáky 2. a 6. tříd a pravidelnou akcí je také dopravní soutěž mladých... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Recitační soutěž druháků

29.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Druháci mají básničky rádi – a to bylo také vidět na recitační soutěži  druhých tříd na ZŠ Karla Dvořáčka.  Zúčastnilo se jí celkem 19 dětí, které před porotu a před publikem – svými spolužáky – recitovaly básně Jiřího Žáčka. Miloše Kratochvíla, Františka Hrubína a spousty dalších českých básníků. A jak to všechno dopadlo? ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Sbor Sněženka opět na cestách

29.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V sobotu 25. dubna 2015 vstávali děti z pěveckého sboru Sněženka ZŠ K. Dvořáčka opravdu brzy – už v půl páté ráno se totiž vydaly na dlouhou cestu až do Lomnice nad Popelkou. Proč? Jeli totiž – stejně jako loni – zpívat na mezinárodní festival „Lomnické hudební jaro“. A vstávání se jim vyplatilo: vystoupení se Sněžence moc poved... více informací

ZŠ Mládí 726 - Výuka s rodilým mluvčím

28.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Němčina s rodilým mluvčím na ZŠ Mládí je výborným doplňkem školní výuky Základní škola Mládí Orlová má od začátku března 2015 pedagogickou posilu v podobě rodilého mluvčího v jazyce německém. Jmenuje se Wenzel John. Snaží se žákům pomoci odbourávat jazykovou bariéru. Společně v kombinaci s běžnou výukou jazyka jde o zatraktivně... více informací

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Zapojili jsme se do projektu "Spirála"

27.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Naše školka je zapojena do projektu SPIRÁLA, jež reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat pedagogy škol v oblasti kurikulární reformy ve čtyřech aktivitách, a to: KA 1 -  učitel lektor – mentor, KA 2 -  podpora rozvoje  učitelů MŠ v oblasti polytechnické výchovy, KA 3 – osobnostní a sociální rozvoj učitele, KA 4 – tuze... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Dnes je čtvrtek 24.8., svátek má Bartoloměj.

Změnit velikost textu: A- | A | A+