Školství

ZŠ Mládí 726 - Mikulášská nadílka

12.12.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

"I letos - jako každý rok - nám ve škole naši deváťáci připravili krásnou Mikulášskou nadílku. Skupina Mikuláše, anděla a čertů navštívila každou ze tříd, kde se dočkala hezkého přivítání a písničky. Pak se vydali již tradičně také potěšit děti v mateřské školce Čtyřlístek."děkujiT. DörrerováZŠ Mládí Orlová... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Dětský pěvecký sbor Sluníčko v Pohodě

12.12.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Vážený pane řediteli, dne 1.12.2016 vystoupil váš Dětský pěvecký sbor Sluníčko pod vedením Mgr. Bjalončíkové v našem domově. Jednalo se o projektový den pod názvem Vůně Vánoc zůstává stejná.  Krásné vánoční písně a koledy v podání vašich žáků umožnily  všem přítomným prožít vskutku slavnostní atmosféru, za což jim patří srdečné... více informací

ZŠ Mládí 726 - Žákovské sympozium NEBEZPEČÍ VIRTUÁLNÍ SÍTĚ

12.12.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

  ZŠ Mládí na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě reprezentovala v pátek 2. 12. 2016 školu, ale i město Orlovou na 4. Žákovském sympoziu NEBEZPEČÍ VIRTUÁLNÍ SÍTĚ. Toto sympozium pořádala nezisková organizace – zapsaný spolek -  Nebuď oběť!, zabývající se riziky internetu a komunikačních technologií. Na jejích strán... více informací

Nový grantový program Zelené oázy startuje. Přihlaste své projekty!

23.9.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

  Nadace Partnerství a společnost MOL vyhlašují první ročník grantového programu Zelené oázy na podporu projektů, které pomohou navrátit zeleň a vodní prvky do urbanizovaného prostoru. Jedná se například o tvorbu nebo úpravu přírodních zahrad, veřejných prostranství se zelení nebo přírodně hodnotných lokalit, o úpravy studánek ... více informací

DDM - 29. září – SVĚTOVÝ DEN SRDCE

21.9.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

V letošním roce jsme se i my poprvé připojili ke Světovému dni srdce. Tento den byl Světovou federací srdce spolu se Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen  poprvé v roce 2000, přičemž jeho hlavní cíl zůstává stejný -  upozornit veřejnost na vysokou hrozbu chorob kardiovaskulárního systému. Lidé si často neuvědomují, jak se ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - (Ne)bezpečný internet

15.9.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Úvodní třídní schůzky pro rodiče  žáků 5. - 9.tříd začaly na ZŠ K. Dvořáčka letos netradičně.  Pozvali jsme všechny do tělocvičny a připravili jsme pro ně besedu s policistou Bc. Kolátkem, který má na starosti prevenci mládeže v oblasti bezpečného užívání internetu.  Zákonní zástupci se dozvěděli na co si dát pozor, jak rozezna... více informací

Projekt "EXTRA TŘÍDA"

14.9.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

  Extra třída je program pro školy, se kterým přichází obecně prospěšná společnost EDUin v partnerství s Nadačním fondem Tesco. Tato nová výzva pro školní rok 2015/16 je určena všem školám v ČR.  Kdo může být Extra třída? Jednotlivé třídy žáků 7., 8. nebo 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) pod ved... více informací

MŠMT - Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

1.9.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání.    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzd... více informací

Organizace školního roku 2015/2016

31.8.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ministerstvo školství, kultury a sportu schválilo Organizaci školního roku 2015/2016 v základních, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Termíny prázdnin nabízíme v příloze... více informací

Klub maminek a dětí při Mateřské škole Na Vyhlídce 1143.

31.8.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Po prázdninové přestávce se na naší mateřské škole začnou opět scházet maminky s malými dětmi.  A to již čtrnáctým rokem. Podle trvalého zájmu soudíme, že poznali možnosti, které Klub nabízí jejich malým ratolestem i jim. Dětem se otevírají nové možnosti k rozvíjení a obohacení jejich her. Podle zájmu hrají, zpívají, učí se ta... více informací

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Kamarádi, pozor dejte…

3.8.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Tak jsme nazvaly vzdělávací blok školního programu naší Mateřské školy Na Vyhlídce pro červen 2015. Závěrečné téma školního roku jsme totiž zaměřily na činnosti a akce seznamující děti s možným nebezpečím, které jim hrozí v jejich okolí, v různých prostředích a situacích. Tak, aby si děti možné nebezpečí ve svém okolí pokud možn... více informací

Nadace ČEZ - grantové řízení "Stromy pro podzimní výsadbu"

23.7.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. Termín podání žádostí pro podzimní výsadbu je 1. července – 31. července 2015.                Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html    ... více informací

MŠMT - NOVÁ PROJEKTOVÁ VÝZVA PRO ŠKOLY - č. 57

16.7.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro... více informací

ZŠ K. DVOŘÁČKA 1230 - Prázdniny v budově školy nemají

16.7.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ačkoli si žáci užívají období prázdnin, naše škola se již připravuje na nový školní rok. Probíhá malování všech kmenových tříd, dochází k výměně potrubí vody a kultivaci zeleně v rámci revitalizace školy. Ze získaného sponzorského daru 45 000Kč od firmy Průmyslové Montáže Ostrava se vyrábí nový nábytek do učebny přírodopisu. Dá... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Výlet s rodiči

30.6.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

  Je červen, čas výletů. My jsme se rozhodli, že na výlet pozveme i naše rodiče. Ujednáno. Jen předpověď počasí nám zrovna nepřála. Ale v sobotu ráno 20.6. nepršelo, tak jsme jeli. V Dětmarovicích na nádraží se nás sešlo celkem 18. Dojeli jsme vláčkem do Mostů u Jablunkova. Vyrazili jsme na Gírovou. Cestou jsme se zastavili na ... více informací

MŠ K. DVOŘÁČKA 1228 - Návštěva u Městské policie

30.6.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ve čtvrtek 18. června dopoledne se vydaly předškolní děti z mateřské školy Karla Dvořáčka na policejní besedu a prohlídku městské policie v Orlové. Zde proběhla velmi poučná a zajímavá beseda s policistou tohoto oddělení. Hravou a zábavnou formou děti seznámil s náplní práce městské policie. Nejprve jim vysvětlil, s jakými možný... více informací

Krásné 1. místo pro MŠ K. Dvořáčka 1228

30.6.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Krásné 1. místo pro MŠ K. Dvořáčka 1228 ve sportovním klání pro mateřské školy  V úterý 16. 6. 2015 se konaly lehkoatletické závody pro děti mateřských škol pořádané panem Drobkem z DDM Orlová. Celá akce se uskutečnila na hřišti na 5. etapě, které je situováno nad podzemními garážemi. Naše děti  z  MŠ K. Dvořáčka 1228  si nach... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - 3. místo v Moravskoslezském kraji je naše!

30.6.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Děkujeme rodičům a dětem za účast v soutěži ve sběru starého papíru. V letošním školním roce se naše škola umístila na hezkém  3.místě v Moravskoslezském kraji a nasbírali jsme cca 44 000kg papíru a tím zachránili 477 stromů.  Finanční prostředky byly (budou) použity na : -          Ceny pro jednotlivce na pololetním vyhlašován... více informací

MŠ MLÁDÍ 726 - Atletický trojboj

30.6.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

 V pondělí 8. června proběhlo ve sportovním areálu Základní školy Mládí v Orlové městské kolo v atletickém trojboji.   Na startovní listinu se nám zapsalo přes sto dětí z prvního stupně orlovských škol. Soutěžilo se ve třech disciplínách, v běhu na 50 metrů, v hodu míčkem a ve skoku do dálky.  Velké překvapení pro nás připrav... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Projekt pro prvňáčky

19.6.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

  Také v letošním školním roce byl vyhlášen další ročník projektu Už jsem čtenář na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Všechny naše  první třídy – 1.A, 1.B, 1.C,  s nimiž mimořádně pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností  přihlásila ... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Dnes je sobota 16.12., svátek má Albína.

Změnit velikost textu: A- | A | A+