Školství

MŠ Okružní 917 - „ Jak se chovat na ulici, na hřišti i na silnici“

29.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Hodnocení projektu  „ Jak se chovat na ulici, na hřišti i na silnici“ Ve dnech od 16. 6. 2016 - 17. 6. 2016 se v Mateřské škole Orlová- Lutyně Okružní 917, uskutečnil projekt s názvem „Jak se chovat na ulici, na hřišti i na silnici“. Celkem se zúčastnilo 80 dětí mateřských škol a 40 žáků základní školy U Kapličky 959 z Orlov... více informací

MŠMT - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

28.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_02... více informací

ZŠ KE STUDÁNCE 1050 - Exkurze do Nošovic

28.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V závěru letošního školního roku se naši žáci z 8.A a 9.A zúčastnili exkurze v pivovaru Radegast a v automobilovém závodě Hyundai. Náhled do těchto dvou regionálně významných podniků opět žákům rozšířil obzor před jejich budoucí volbou povolání. V rámci budoucí volby povolání letošní osmáci také navštívili nemocnici v Karviné, V... více informací

ZŠ KE STUDÁNCE 1050 - Zahraniční návštěva ve škole

28.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Zahraniční návštěva na ZŠ Ke Studánce V úterý 28. 6. se na naší škole uskutečnila beseda pro žáky s mladými lidmi z USA  a také z Norska. Akce byla velmi zdařilá, žáci měli možnost ověřit si své jazykové dovednosti a poznat život v Norsku a USA. Dagmar Murová ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Gratulujeme paní učitelce

21.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Mgr. Eva Kunčíková byla oceněna městem Orlová Všichni žáci a zaměstnanci školy gratulují paní učitelce Evě Kunčíkové k ocenění u příležitosti Dne učitelů. Paní učitelka byla vyznamenána v kategorii: Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Přejeme spoustu dalších úspěchů jak v pracovním, tak i v osobním životě.     ... více informací

ZŠ K. DVOŘÁČKA - Škola v přírodě

17.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Škola v přírodě - ZŠ K.Dvořáčka na RALIŠCEVe dnech 30.05.-03.06.2016 se 82 žáků (zájemců, které jsme nemohli uspokojit bylo ještě více) 1.-5. roč. nehudebních tříd zúčastnilo Školy v přírodě na Horní Bečvě. Vyrazili jsme za krásného počasí, které nám vydrželo po celou dobu pobytu. Rekreační středisko se nachází uprostřed nádhern... více informací

Projekt „MAP – ORP Orlová“

15.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

„MAP – ORP Orlová“ – 2. zasedání Řídícího výboru V úterý 14. června 2016 se již podruhé na MěÚ v Orlové sešel Řídící výbor projektu „MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je město Orlová a cílem je vytvořit dokument - místní akční plány v oblasti vzdělávání, který bude i kritériem přijatelnosti u investičních projektů z IROPU v... více informací

Vyhlášení soutěže pro školy "Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016"

14.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

13. června 2016 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. pod patronací Moravskoslezského kraje vyhlásila soutěž "Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016, kategorie JUNIOR INOVÁTOR". Soutěž je určena žákům a studentům základních, středních a vysokých škol Moravskoslezského kraje. Cílem této soutěže je podpořit podnikavost j... více informací

ZŠ Mládí 726 - Postoupili jsme do republikového finále OVOV

9.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ve středu 8. června se 9 žáků naší školy zúčastnilo krajského kola Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů. I když byli v této soutěži naprostými nováčky, jejich celoroční úsilí v rámci rozšířené výuky tělesné výchovy, další pravidelné tréninky nad rámec výuky a tvrdá dřina se vyplatily. Družstvo bojovalo celkem v šesti disci... více informací

DDM - LEHKÁ ATLETIKA ŠKOL

9.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Tradičním vyvrcholením školních sportovních soutěží jsou lehkoatletické závody.  Vše začalo 4.5.2016 Pohárem rozhlasu. Je to postupová soutěž v kategoriích jednotlivců i škol. Znovu jsme posváželi autobusem školy do Rychvaldu, kde DDM Orlová ve spolupráci se ZŠ Rychvald uspořádali velmi pěknou soutěž. Škoda, že déšť nám nedovoli... více informací

DDM - ZAHRADA "SPIRÁLY" PLNÁ DĚTÍ

9.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

  Nová koncepce činností Spirály přináší své ovoce. To, že skvělé funguje Mateřské centrum "Bejbáček" a "Klub Kudy Kam" pro handicapované jsme věděli všichni a tyto činnosti jsme plně podporovali a podporujeme. Ale vekou radost nám dělá v této chvíli skutečnost, že se do Klubu Spirála vrací spousta dětí. Již v dubnu jsme  na ... více informací

DDM - VELKÝ ÚSPĚCH MAŽORETEK

9.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

ÚSPĚCH LENIČKY ISAIAŠOVÉ Z TK YOJ DDM ORLOVÁ NA MČR V MAŽOREKOVÉM SPORTU Ve dnech 21.-22.5.2016 se v Karviné uskutečnila  největší národní soutěž mažoretek, a to Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. Z kvalifikace si z 1. místa vybojovala postup na toto mistrovství  Lenka Isaiašová z Tanečního klub JOY DDM Orlová.... více informací

ZŠ K. Dvořáčka - Prvňáčci v Zoo

8.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

  V úterý 17. května děti z I. A a I. B spolu se čtyřmi děvčaty z IX. A a pedagogickým doprovodem třídních učitelek vyrazili na výlet do ostravské ZOO. Výlet se uskutečnil za finanční podpory z projektu Tomíci, díky které se děti podílely pouze na úhradě vstupného. Přestože to vypadalo, že není zrovna nejlepší počasí, skutečnos... více informací

ZŠ Mládí 726 - 50. výročí školy

8.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Vážení přátelé, oslavy 50 let naší školy se blíží, dovolte, abychom Vám stručně přiblížili jejich obsah a průběh. Celý program jsme sestavili tak, aby si mohl toto pro nás velmi významné výročí připomenout každý náš absolvent, zaměstnanec či příznivce. Připravili jsme akademii, almanach, setkání ve třídách,  posezení nad kro... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Mezinárodní den dětí

6.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Mezinárodní den dětí pro naše nejmenší na ZŠ Ke Studánce Tentokrát byl Mezinárodní den dětí v rukou našich osmáků. Ti neváhali a uspořádali velmi pěkný, zábavný a také velmi zdařilý den dětí pro své mladší spolužáky z prvního stupně. Během celého dopoledne se na jedenácti stanovištích vystřídalo téměř 150 dětí, které musely pln... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Návštěva u hasičů

6.6.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Součástí učiva přírodovědy o mimořádných událostech v životě člověka je  téma "Požár". Využili jsme proto zkušeností  pana Moldřika, který dělá u dobrovolných hasičů v Orlové - Porubě již 25 let, aby nám povykládal o prevenci a chování při požáru. Děti se také seznámily s nástroji, výstroji a technikou hasičů, ověřili si své v... více informací

ZŠ Slezská - NAŠE SUPERSTAR 2016

30.5.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ve středu 25.5.2016 proběhlo v Domě dětí a mládeže Orlová finále školní pěvecké soutěže Naše Superstar, kterou pro žáky orlovských základních škol připravila ZŠ Slezská 850 společně se ZŠ Školní 862 a DDM Orlová. Do finále se probojovalo jedenáct soutěžích, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. V mladší kategorii soutěžily žá... více informací

ZŠ Ke Studánce - Jazyky hrou

30.5.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Jazyky hrou Netradiční soutěže ve znalostech cizích jazyků a praktickém využití jazykových dovedností, kterou organizuje ZŠ Mládežnická v Havířově pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, se ve čtvrtek 12. května 2016 zúčastnily dvě dvoučlenné hlídky tvořené žáky z 8. A a 9. A. Všech deset neobvyklých hr... více informací

ZŠ Ke Studánce - 1.místo v lehkoatletických závodech

30.5.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

  Již tradičně v měsíci květnu probíhají každý rok lehkoatletické závody žáků 1.- ročníku na ZŠ U Kapličky. Děti soutěžily ve třech disciplínách: v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do dálky a v běhu na 50m. Letos se dětem ze 4. a 5. ročníku podařilo získat 1. místo v soutěži družstev. V soutěži jednotlivců pak byli nejúspěšnějš... více informací

ZŠ Slezská - Mladý zahrádkář

30.5.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

  Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Karviné pořádalo v sobotu  21. května 2016 oblastní kolo soutěže Mladý zahrádkář, které probíhalo v areálu Stanice mladých přírodovědců v Karviné Ráji. Soutěž se skládá ze dvou částí. Teoretická část - soutěžilo se formou testů, poznávací část - soutěž v poznávání semen a rostli... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Dnes je pátek 26.5., svátek má Filip.

Změnit velikost textu: A- | A | A+