Školství

Náhradní provoz MŠ v době hlavních prázdnin

13.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Na poradě ředitelek všech mateřských škol ve městě byl projenán náhradní provoz MŠ v červenci a v srpnu 2015. Zdůrazňujeme, že náhradní provoz - zajišťuje pro děti vždy daná MŠ, KTEROU DÍTĚ NAVŠTĚVUJE. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ a STANOVENÍ TERMÍNŮ pro přihlášení je plně v kompetenci ředitelky MŠ.Důležité upozornění: Zajištění náhra... více informací

MŠ K. Dvořáčka 1228 - OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ

10.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ  -  BÍLÁ, STARÉ HAMRY, CHATA JAVOŘINA Je tradicí, že děti z naší mateřské školy pravidelně jezdí na obvykle pětidenní pobyty ve škole v přírodě. Tyto akce se obyčejně konají na začátku nebo na konci školního roku, tedy v létě nebo na podzim. Jelikož chceme přispět k podpoře zdraví našich dětí, využili jsme l... více informací

Pedagogové z Moravskoslezského kraje převzali ocenění u příležitosti Dne učitelů

10.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Pedagogové z Moravskoslezského kraje převzali ocenění u příležitosti Dne učitelů Už počtrnácté převzalo z rukou zástupců vedení Moravskoslezského kraje ocenění 25 pedagogů mateřských, základních, středních a základních uměleckých škol z moravskoslezského regionu. Slavnostního aktu, který se konal v Muzeu v Bruntále, se zúča... více informací

Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů v Orlové

10.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“  J. A. Komenský V České rebulice připadá Den učitelů právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28. 3... více informací

ZŠ ŠKOLNÍ 862 - OBLÉKÁME HADA EDU

9.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

"Ať je více cest do školy udržitelných a ekologických!" V březnu se naše škola zapojila do kampaně Oblékáme hada Edu. Je to česká verze evropské hry Traffic Snake Game, která zábavnou formou podporuje změny chování žáků při cestování do školy. V prvním týdnu hry paní učitelky provedly ve svých třídách předběžný průzkum, ja... více informací

ZŠ Školní 862 - JARNÍ TVOŘENÍ V MUZEU

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Dne 13. března se děti ze 4. B zúčastnily jarní dílny v Muzeu Těšínska v Orlové. Vyslechly si krátkou přednášku o Velikonocích - historii a zvycích a vyrobily si pod trpělivým vedením pracovnic muzea pěkné jarní "závěsy".  Návštěva se dětem, jako ostatně vždy, líbila a už teď  se těší na další akci.   J. Wotkeová   V pátek 2... více informací

ZŠ SLEZSKÁ 850 - Úspěch ve výtvarné soutěži

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Na výtvarnou soutěž pořádanou DDM Orlová bylo z naší školy vysláno do dvou kategorií osm žáků, kteří vytvářeli práce na tři témata. Největšího úspěchu dosáhl žák osmého ročníku Richard Steskál, jež se s tématem „Požární ochrana očima dětí“ umístil na 2. místě. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další tvořivé práci.          ... více informací

ZŠ Školní 862 - Den prevence ve třídě VII.B

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V rámci dopoledních aktivit se s největším úspěchem setkala přednáška městského policisty, p. Kleibera a hlavně skvělé vystoupení dozorce ostravské věznice p. Káni se svým služebním psem, čtyřletým německým ovčákem Krakem. Kromě zajímavého povídání si děti mohly vyzkoušet oblek pro figuranta zvaný ringo – velmi těžký a sledovat ... více informací

ZŠ Školní 862 - Projektový den ve škole

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V pátek 27. 3. 2015 se u nás ve škole uskutečnil projektový den se zaměřením na prevenci. Třídní učitelky si připravily program pro svou třídu. Aby náplň byla zajímavá, byli pozváni hosté, kteří hovořili k danému tématu. Naši školu navštívili kriminalista, členové Městské policie Orlová, psovodi a dokonce i zdravotní sestra. S ... více informací

MŠ K. DVOŘÁČKA 1228 - V PROJEKTU KVIC - "SPIRÁLA"

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Jedním z mnoha vzdělávacích projektů, ve kterých se vzdělávají učitelky naší mateřské školy, je projekt Krajského informačního centra v Novém Jičíně s názvem Spirála. Projekt je rozdělen do čtyř klíčových aktivit zaměřených na osobnostní a sociální výchovu, komunikaci v MŠ a s rodiči, polytechnickou a environmentální výchovu. Pr... více informací

ZŠ MLÁDÍ 726 - "Hasík"

1.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Hasík na ZŠ Mládí Od 6. března 2015 na naší škole probíhal již tradiční preventivně výchovný a vzdělávací program HASÍK pořádaný pracovníky Hasičského záchranného sboru v Orlové. V rámci výuky se tak žáci 2. tříd měli možnost seznámit s tím, kdo to jsou hasiči, co je jejich náplní práce a kde je ve městě najdeme. Naučili se sp... více informací

ZŠ MLÁDÍ 726 - Bojujeme proti negativním jevům

1.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Součástí školních vzdělávacích programů je i prevence negativních jevů. Prolíná všemi předměty na 1. i 2. stupni základní školy. Zaměřuje se na vztahy ve skupině, utváření sociálního klimatu třídy, jednání dětí, utváření postojů, prevenci zneužívání návykových látek a všech závislostí, které jsou v dnešním světě tak lákavé. Aby... více informací

Vyhlášení dotačního programu - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

1.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Podmínky dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 I. Název programu (kód) Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 (1516/E) II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Mor... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - "Super lyžák v Beskydech na Rališce"

16.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Zpráva z lyžařského kurzu Letošní zima nabídla výborné lyžařské podmínky pro již tradiční lyžařský kurz a opět nezklamalo ani skvělé zázemí hotelu Mesit. Téměř 50 dětí naší školy, zejména ze 7. tříd, se naučilo lyžovat či jezdit na snowboardu. Kromě pravidelného výcviku si žáci užívali odpolední přednášky a večerní program, k... více informací

DDM - Pozvánka na KARNEVAL

13.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

Pozvánka na akci, kterou připravují pro veřejnost v DDM, a to dne 9. 4. 2015 od 15 hodin ... více v příloze ... více informací

Zápis dětí do 1. tříd se BLÍŽÍ

15.1.2014  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

Zápis do první třídy je pro dítě významnou událostí, mnohdy se jedná o úplně první kontakt dítěte a rodiče se školou. V základních školách se již v této době začínají připravovat, protože si uvědomují důležitost setkání s budoucími školáky. Ve městě Orlová proběhnou zápisy dětí do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 ve všech školác... více informací

MŠ na ul. 1. máje 1268 - Vzpomínáme na VÁNOCE

15.1.2014  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

Před vánočními svátky probíhaly v mateřské škole mimořádné akce. Připravily pro své děti učitelky, ale podíleli se aktivně i rodiče. Besídky, cukroví, jehličí i dárky, na to vše už dnes děti s radostí vzpomínají....... více informací

MŠ na ul. 1. máje 1268 - Barevné dny

15.1.2014  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

V rámci projektu ,,Comenius " jsme se rozhodli oslavovat! A co, že jsme oslavovali? BARVY!!!! Jak probíhaly tři "barevné" dny ve třídě "motýlků," více v příloze ... více informací

MŠ na ul. 1. máje 1268 - Slovinský týden

15.1.2014  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

Učitelky MŠ K. Dvořáčka připravily v rámci projektu Comenius  ,,Tradiční slovinský týden". Celý týden byl uskutečněn v duchu slovinských tradic, svátků a kultury. Děti se dověděly spoustu zajímavostí a byly schopné srovnat naše zvyky se zvyky Slovinska. více v příloze ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - "Patroni" vánoční besídka

8.1.2014  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Spolupráce žáků 9. B a 1. B pokračuje. Dne 20.12. 2013, před vánočními prázdninami, pořádali žáci 9.B pro své prvňáčky besídku. Pozvali své svěřence do třídy, kde pod vánočním stromečkem měli již připravené dárky - různé společenské hry. Ani prvňáčci na své patrony  nezapomněli. Společný čas pak věnovali rozbalování dárků a hrá... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Dnes je čtvrtek 24.8., svátek má Bartoloměj.

Změnit velikost textu: A- | A | A+