Školství

Proběhlo "Fórum Zdravého města"

17.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se v estrádním sále Domu kultury města Orlové uskutečnilo „Fórum Zdravého města“. Celkem se jednání zůčastnilo 78 zájemců - zastoupení tvořené občany města, radními, zastupiteli, odborníky z řad městského úřadu i podnikatelských společností, zástupců policie, školských zařízení, dětského parlamentu, mno... více informací

MŠMT - Ocenění za vynikající pedagogickou činnost u příležitosti Dne učitelů

17.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Praha 27. března 2015 - Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se ... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - KERAMIKA JARKY RYBOVÉ V GALERII STUDÁNKA

17.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Jarka Rybová, rodačka z Opavy, vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti, obor keramika. Pracovala jako výtvarnice v propagaci, učila na Střední umělecké škole v Ostravě oboru keramika, ale v mezidobí byla i na volné noze. Je odbornicí v oblasti technologie keramické tvorby. Žije a tvoří v Dolní Lutyni. Od roku 1977 obeslala řadu sk... více informací

DDM - Mezinárodní den tance

15.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

Pozvánka na Mezinárodní den tance, který pořádá Dům dětí a mládeže v Orlové, a to dne 29. dubna 2015, více informací v příloze.... více informací

Strom roku 2015 - anketa

15.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Má Vaše škola chuť udělat něco pro stromy v okolí? Navrhněte do 30. dubna svého kandidáta do celostátní ankety Strom roku 2015.Anketa je skvělou příležitostí, jak získat finance na péči o stromy. Hlasování mezi dvanácti finalisty je veřejné a zpoplatněné. Jeho výtěžek putuje zpět k navrhovatelům finálových stromů a Vy ho budete ... více informací

MŠ Okružní 917 - Jak jsme přivolávali JARO

15.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Jak je v naší materské škole už tradicí, nejdůležitější bylo vyhnat ZIMU. A tak děti vyrobily a poslaly po vodě v lesoparku Morenu a pak už se těšily na příchod JARA. Všechny třídy se rozzářily pestrými barvami květin a velikonočních dekorací. Společně s rodiči si v odpoledních dílnách děti vyrobily jarní věnečky. Opět jsme využ... více informací

MŠMT - Nová výzva

14.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Nová výzva umožní učitelům i žákům vycestovat do zahraničí Novou výzvu číslo 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů vyhlašuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva je určená všem základním a stře... více informací

Nadace Partnerství - Výsadba stromů

13.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Výsadba stromů Grantová uzávěrka | 28. května 2015 Příjemce | obce, spolky, školy a další organizace Maximální výše grantu | 30.000 Kč Zlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy, které vám později poskytnou čistější vzduch, příjemný stín i hezčí místo k procházkám.V našich podmínkách prospívají domácí druhy str... více informací

ZŠ Mládí 726 - Projekt –„ Australia- the land down under“

13.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Žáci naší školy ZŠ Mládí Orlová se s nadšením přihlásili do soutěže o Austrálii, kterou vyhlásila redakce časopisu R+R pro letošní školní rok. Do práce se pustilo více než 35 žáků ze 6. - 9. ročníku. Po dobu jednoho měsíce vyhledávali, shromažďovali a vybírali informace o zajímavostech Austrálie, o životě domorodců, typických a... více informací

Náhradní provoz MŠ v době hlavních prázdnin

13.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Na poradě ředitelek všech mateřských škol ve městě byl projenán náhradní provoz MŠ v červenci a v srpnu 2015. Zdůrazňujeme, že náhradní provoz - zajišťuje pro děti vždy daná MŠ, KTEROU DÍTĚ NAVŠTĚVUJE. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ a STANOVENÍ TERMÍNŮ pro přihlášení je plně v kompetenci ředitelky MŠ.Důležité upozornění: Zajištění náhra... více informací

MŠ K. Dvořáčka 1228 - OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ

10.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ  -  BÍLÁ, STARÉ HAMRY, CHATA JAVOŘINA Je tradicí, že děti z naší mateřské školy pravidelně jezdí na obvykle pětidenní pobyty ve škole v přírodě. Tyto akce se obyčejně konají na začátku nebo na konci školního roku, tedy v létě nebo na podzim. Jelikož chceme přispět k podpoře zdraví našich dětí, využili jsme l... více informací

Pedagogové z Moravskoslezského kraje převzali ocenění u příležitosti Dne učitelů

10.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Pedagogové z Moravskoslezského kraje převzali ocenění u příležitosti Dne učitelů Už počtrnácté převzalo z rukou zástupců vedení Moravskoslezského kraje ocenění 25 pedagogů mateřských, základních, středních a základních uměleckých škol z moravskoslezského regionu. Slavnostního aktu, který se konal v Muzeu v Bruntále, se zúča... více informací

Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů v Orlové

10.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“  J. A. Komenský V České rebulice připadá Den učitelů právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28. 3... více informací

ZŠ ŠKOLNÍ 862 - OBLÉKÁME HADA EDU

9.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

"Ať je více cest do školy udržitelných a ekologických!" V březnu se naše škola zapojila do kampaně Oblékáme hada Edu. Je to česká verze evropské hry Traffic Snake Game, která zábavnou formou podporuje změny chování žáků při cestování do školy. V prvním týdnu hry paní učitelky provedly ve svých třídách předběžný průzkum, ja... více informací

ZŠ Školní 862 - JARNÍ TVOŘENÍ V MUZEU

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Dne 13. března se děti ze 4. B zúčastnily jarní dílny v Muzeu Těšínska v Orlové. Vyslechly si krátkou přednášku o Velikonocích - historii a zvycích a vyrobily si pod trpělivým vedením pracovnic muzea pěkné jarní "závěsy".  Návštěva se dětem, jako ostatně vždy, líbila a už teď  se těší na další akci.   J. Wotkeová   V pátek 2... více informací

ZŠ SLEZSKÁ 850 - Úspěch ve výtvarné soutěži

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Na výtvarnou soutěž pořádanou DDM Orlová bylo z naší školy vysláno do dvou kategorií osm žáků, kteří vytvářeli práce na tři témata. Největšího úspěchu dosáhl žák osmého ročníku Richard Steskál, jež se s tématem „Požární ochrana očima dětí“ umístil na 2. místě. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další tvořivé práci.          ... více informací

ZŠ Školní 862 - Den prevence ve třídě VII.B

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V rámci dopoledních aktivit se s největším úspěchem setkala přednáška městského policisty, p. Kleibera a hlavně skvělé vystoupení dozorce ostravské věznice p. Káni se svým služebním psem, čtyřletým německým ovčákem Krakem. Kromě zajímavého povídání si děti mohly vyzkoušet oblek pro figuranta zvaný ringo – velmi těžký a sledovat ... více informací

ZŠ Školní 862 - Projektový den ve škole

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V pátek 27. 3. 2015 se u nás ve škole uskutečnil projektový den se zaměřením na prevenci. Třídní učitelky si připravily program pro svou třídu. Aby náplň byla zajímavá, byli pozváni hosté, kteří hovořili k danému tématu. Naši školu navštívili kriminalista, členové Městské policie Orlová, psovodi a dokonce i zdravotní sestra. S ... více informací

MŠ K. DVOŘÁČKA 1228 - V PROJEKTU KVIC - "SPIRÁLA"

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Jedním z mnoha vzdělávacích projektů, ve kterých se vzdělávají učitelky naší mateřské školy, je projekt Krajského informačního centra v Novém Jičíně s názvem Spirála. Projekt je rozdělen do čtyř klíčových aktivit zaměřených na osobnostní a sociální výchovu, komunikaci v MŠ a s rodiči, polytechnickou a environmentální výchovu. Pr... více informací

ZŠ MLÁDÍ 726 - "Hasík"

1.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Hasík na ZŠ Mládí Od 6. března 2015 na naší škole probíhal již tradiční preventivně výchovný a vzdělávací program HASÍK pořádaný pracovníky Hasičského záchranného sboru v Orlové. V rámci výuky se tak žáci 2. tříd měli možnost seznámit s tím, kdo to jsou hasiči, co je jejich náplní práce a kde je ve městě najdeme. Naučili se sp... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Dnes je sobota 16.12., svátek má Albína.

Změnit velikost textu: A- | A | A+