Školství

ZŠ Školní 862 - Mladí cyklisté

2.5.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ve čtvrtek 28.dubna se naše družstvo mladších žáků 5. ročníků zúčastnilo městského kola Dopravní soutěže. Soutěžilo se ve znalostech  doravních situací, jízdě zručnosti na kole a ve zdravovědě. Naše družstvo skončilo na velmi pěkné bronzové příčce.   Gratulujeme!   M. Bartoňková ... více informací

MŠMT - Integrovaný balíček ke společnému vzdělávání

29.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo integrovaný balíček ke společnému vzdělávání stručných metodických a výkladových textů, které se vážou k oblasti společného vzdělávání a ke změnám v organizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od 1. září 2016. Informační balíček má za cíl zajistit zá... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Dobrovolníci školili žáky naší školy

29.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Čtvrťáci i páťáci ze ZŠ K. Dvořáčka prožili středeční dopoledne společně s dobrovolníky ČČK z Orlové. Formou workshopu 1. pomoci se naučili obvazovou techniku, srdeční masáž, stabilizovanou polohu a ošetřování zlomeniny. Mladí členové Českého červeného kříže si děti rozdělili do čtyř skupin a každá skupinka probírala některou ze... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Pěvecký úspěch "Sluníčka"

27.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ve čtvrtém dubnovém víkendu v brzkých ranních hodinách zpěváci z DPS Sluníčko Orlová vyjeli směrem do Čech.  Za přispění města Orlová navštívili již podruhé podkrkonošské městečko Lomnici nad Popelkou, kde se konal 22. ročník festivalu ,,Lomnické hudební jaro". V odpoledních hodinách probíhal festival na lomnickém zámku, kde zp... více informací

Proběhlo „Fórum Zdravého města“

27.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V úterý 26. dubna 2016 se v estrádním sále Domu kultury města Orlové uskutečnilo „Fórum Zdravého města“. Celkem se jednání zůčastnilo 76 zájemců - zastoupení tvořené občany města, radními, zastupiteli, odborníky z řad městského úřadu i podnikatelských společností, zástupců policie, školských zařízení, dětského parlamentu, mnoha ... více informací

ZŠ Mládí 726 - Celoškolní exkurze

27.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V pátek 22. dubna se  všichni žáci naší školy účastnili tradiční  jarní exkurze do různých míst našeho  kraje. Týden před exkurzemi jsme se v hodinách seznamovali s místy, která jsme měli navštívit. Všechny třídy měly naplánovaný program a komentované prohlídky navštívených  míst. A která místa jsme navštívili? 1.roč. ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - I sport nám jde ...

27.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Gratulace a dík za reprezentaci školy patří mladším hochům, kteří získali 3.místo  v městském kole  minikopané a žákyním 4.-5.tříd, které vyhrály městské kolo v minivolejblalu.                                                                                                                  Z. Nowak, ředitel školy .  ... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - KOUZELNÁ PROMĚNA TEXTILNÍCH SBÍREK V RUKOU KONZERVÁTORA

27.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Slavnostní zahájení této výstavy proběhlo v prostorách výstavní síně Muzea Těšínska v Orlové 26.04. 2016. Výstavou nás provedla konzervátorka textilu Ing. Ludmila Březinová. Zasvětila nás do nelehké práce v této profesi, seznámila nás s postupem konzervace textilu – skeletováním, ukázala zkonzervované textilní sbírky, pomůcky př... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Den Země ve spolupráci se studenty Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

26.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

21.dubna se v ZŠ K. Dvořáčka uskutečnil 2. ročník Dne Země ve spolupráci se studenty Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity katedry geografie. Studenti si připravili pro žáky 8 stanovišť, na kterých žáci získávali vědomosti a následně v rámci praktických cvičení mohli získat věcnou odměnu. Letos jsme pro děti připravili dal... více informací

ZŠ Slezská 850 - Den Země

26.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Každoročně v naší škole věnujeme dne 22. 4. pozornost ekologické problematice. Žáci se v projektovém vyučování dovědí spoustu zajímavých informací o nakládání s odpady, o přírodě a její ochraně. Jednotlivé třídy zpracovávají zadaná témata jako je: nakládání se sklem, papírem, plasty, nebezpečným odpadem, biologickým odpadem, smě... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - VÍTE, CO JE TO LETTRISMUS ?

22.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

  Výstavní síň Sokolská 26 v Ostravě nabídla dětem školního věku animační program vycházející z díla třineckého rodáka Eduarda Ovčáčka, jehož celoživotní dílo je svázáno s ostravským regionem a zasahuje do mnoha oblastí umění, jako je grafika, sochařství, malířství, typografie, koláž a nejrůznější druhy vizuální poezie.  V souč... více informací

35 let Mateřské školy Orlová-Lutyně Okružní 917

22.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Mateřská škola Okružní 917 Orlová letos oslavila 35 let od zahájení jejího provozu.  Stalo se již tradicí, že naše kulatiny slavíme. Výročí 25 let jsme oslavili akademií, 30 let pak divadelním představením „Pojďte s námi do pohádky“. A letos to byla pro velký ohlas opět pohádka „Na paloučku u broučků“. Krásné písničky, barevné... více informací

MŠMT - Nová výzva pro MŠ a ZŠ formou šablon

22.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Avízo výzvy č.02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. dubna 2016 avízo výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3. Avízem se rozumí základní verze výzvy a doprovodné d... více informací

Nejlepší komorní soubory ZUŠ se sjedou soutěžit do Orlové

22.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Nejlepší komorní soubory ZUŠ se sjedou soutěžit do Orlové Zdroj: http://www.msk.cz/cz/skolstvi/nejlepsi-komorni-soubory-zus-se-sjedou-soutezit-do-orlove-68905/ 19. dubna 2016 Ve dnech 6.‑8. května 2016 orlovská základní umělecká škola organizačně zajišťuje ústřední kolo celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dech... více informací

ZŠ Školní 862 - Turnaj v minifotbalu

22.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ve středu 20.04.2016 se konal turnaj v minifotbalu na umělé trávě ve sportovním areálu v Orlové. Tento den se konaly ještě exkurze a divadlo, takže jsme nastoupili v improvizovaném složení. Ve starší kategorii jsme obsadili dělené 5. - 6. místo z 8 účastníků. Po dvou porážkách 1:2 se ZŠ U Kapličky a 0:3 se ZŠ Mládí jsme ... více informací

Výsledky zápisu dětí do MŠ

21.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V úterý 12. dubna 2016 proběhl na území města zápis dětí do MŠ, a to pro školní rok 2016/2017. Celkem bylo přijato 219 žádostí, ve srovnání s loňským zápisem se jedná o 20 podaných žádostí méně. Ze zkušeností víme, že rodiče budou ještě MŠ navštěvovat a od září dojde k vyššímu počtu přijatých dětí. Do ZŠ má  nastoupit nynějších... více informací

MŠ Na Vyhlídce 1143 - počítáme s prvňáky ...

21.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Počítáme s prvňáky… aneb Škola nanečisto. Tak můžeme nazvat program letošní spolupráce naší mateřské školy se Základní školou K. Dvořáčka. Na rozvoj elementárních matematických souvislostí, kromě jiného, jsme se zaměřily pro tento školní rok v našem Školním vzdělávacím programu. Tento cíl naplňujeme v různých činnostech v běž... více informací

Změny na úseku školství

21.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Senát schválil novelu školského zákona beze změn Praha, 20. dubna 2016 - Horní komora Parlamentu ČR dnes schválila novelu školského zákona beze změn. Norma počítá například se zavedením jednotných přijímacích zkoušek a garancí místa pro děti v mateřských školách.     Předkládaná novela školského zákona počítá od školního... více informací

ZŠ K. DVOŘÁČKA 1230 - Školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

20.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

 Dne 19.4. se uskutečnilo školní kolo dopravní soutěže. Celkem se zúčastnilo 56 soutěžících, kteří se utkali ve dvou disciplínách, a to v jízdě zručnosti a testů silničního provozu. A jak to  tedy dopadlo ? V kategorii mladších (5.-6.tříd) byli nejlepší a školu budou reprezentovat v městském kole tito žáci : Nikol Sedláčková (... více informací

Na kvalitu škol i pedagogů půjde z OP VVV 4,5 miliardy

12.4.2016  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Praha, 12. dubna 2016 – MŠMT vyhlašuje výzvu „Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování“. MŠMT tím cíleně spojuje nároky na zvýšení státního rozpočtu do školství a na jeho systémové změny, a to včetně vytváření kariérního řádu a změny financování regionální školství, s evropskými prostředky. MŠMT tak podporuje... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Dnes je pátek 26.5., svátek má Filip.

Změnit velikost textu: A- | A | A+