Školství

ZŠ Ke Studánce 1050 - Rej podzimních skřítků

27.10.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Nebaví vás škola? Raději byste si hráli někde venku? Tak to určitě nechodíte k nám do první třídy! V pátek 23. října naše třídy zaplavili podzimní skřítci, lesní trolové, víly od studánek i hodné čarodějky z celého širokého okolí. Všichni si chtěli užít stejnou zábavu a dopoledne plné her, jaké my, žáci 1.A a 1.B, zažíváme b... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Čtenářské dílny v rámci projektu

27.10.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

VÝZVA  MŠMT Č. 56 – ROZVOJ  ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZŠ KE STUDÁNCE se stala jednou ze šablon klíčových aktivit, do kterých se zapojila i naše škola. Jejím cílem je zavedení  Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jeden z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Pro... více informací

VERNISÁŽ ANETY SILBEROVÉ V GALERII ZŠ KE STUDÁNCE

23.10.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

VERNISÁŽ ANETY SILBEROVÉ V GALERII ZŠ KE STUDÁNCE U ZRODU  VÝSTAVY PRACÍ ANETY SILBEROVÉ V GALERII STUDÁNKA bylo náhodné pracovní setkání s její maminkou, která prozradila na svou dceru, jak se věnuje výtvarné tvorbě, divadlu a dětem. Aneta Silberová, rodačka z Ostravy, vystudovala obor vědecká kresba a ilustrace na Střední um... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - "Poznáváme naše město "

23.10.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Poznáváme naše město - ročníkový projekt žáků 3. tříd Jako správní třeťáci chceme dobře poznat naše město. Už známe pověst o vzniku Orlové, víme, že v roce 1223 se objevila první zmínka o městě, známe naše potoky, rybníky, les, park. Také známe jméno našeho pana starosty a víme, kolik má Orlová obyvatel a částí. V hodině Vv jsm... více informací

ZŠ Ke Studánce týden v Londýně

22.10.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V termínu 7.- 13.10. 2015 se žáci naší školy v doprovodu čtyř učitelů zúčastnili jazykového pobytu v Londýně realizovanému díky získané dotaci z EU OPVK výzvy č. 56 - Počáteční vzdělávání v oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK s názvem DOBRÉ ZNALOSTI. Pobyt byl určen pro 40 vybraných žáků 7. – 9. tříd, kte... více informací

MŠMT - ZLATÝ ÁMOS - VÝZVA PRO ŽÁKY NAŠICH ŠKOL

16.10.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Už po 23. bude příští rok v březnu udělen titul pro nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos. Přihlášku do ankety zasílají žáci školy. Pokud máte ve škole učitele, který je oblíbený, vyjímečný, vy žáci ho máte skutečně rádi, pak neváhejte a podívejte se na stránky: http://www.zlatyamos.cz/ Harmonogram 23. ročníku ... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - "Projekt 72 hodin

16.10.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Projekt 72 hodin na ZŠ Ke Studánce V letošním školním roce se naše škola opět přihlásila do celostátního projektu 72 hodin. V jeho rámci jsme uskutečnili akci pro MŠ Radost. Žáci 9. A třídy se převlékli za skřítky a společně s dětmi uklízeli okolí školky. Všem šla práce od ruky a odměnou za ni byla celá řada her, které si n... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Návštěva psího útulku v Orlové

16.10.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Návštěva psího útulku v Orlové Ve středu 14. 10. 2015 se třídy 1. A a 3. B zúčastnily menšího výletu do orlovského útulku, který se nachází v oblasti Lazů. Jakmile jsme všichni nastoupili do autobusu, nemohli jsme se dočkat čtyřnohých kamarádů, kterým jsme vezli spoustu dobrot. Zanedlouho jsme dorazili na místo, granule a deky ... více informací

ZŠ Mládí 726 - ZŠ Mládí v pohodě

16.10.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

6.A ze ZŠ Mládí v Pohodě V rámci projektu dobrovolníků 72 hodin.cz se třída 6.A vydala navštívit v pátek 9. 10. 2015 seniory v domově Pohoda (http://www.pohoda-orlova.cz/). Cílem bylo potěšit seniory, objevit cenu dobrovolnictví a zakusit radost z dobře vykonané práce. Žáci si mohli objednat projektová trička, která jim opravdu... více informací

Nový grantový program Zelené oázy startuje. Přihlaste své projekty!

23.9.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

  Nadace Partnerství a společnost MOL vyhlašují první ročník grantového programu Zelené oázy na podporu projektů, které pomohou navrátit zeleň a vodní prvky do urbanizovaného prostoru. Jedná se například o tvorbu nebo úpravu přírodních zahrad, veřejných prostranství se zelení nebo přírodně hodnotných lokalit, o úpravy studánek ... více informací

ZŠ K. DVOŘÁČKA - Evropský den jazyků

21.9.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Evropský den jazyků na ZŠ K. Dvořáčka Orlová   Evropský den jazyků na ZŠ K. Dvořáčka Orlová Velmi zdařilá akce proběhla 18. 9. 2015 na ZŠ K. Dvořáčka 1230, Orlová. Vše začalo tím, že nás oslovil náš bývalý žák Mirek Sedláček z Informačního centra pro mládež YMCA Orlová. Co bylo cílem jeho návštěvy? Uspořádat pro žáky Evropský... více informací

DDM - 29. září – SVĚTOVÝ DEN SRDCE

21.9.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

V letošním roce jsme se i my poprvé připojili ke Světovému dni srdce. Tento den byl Světovou federací srdce spolu se Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen  poprvé v roce 2000, přičemž jeho hlavní cíl zůstává stejný -  upozornit veřejnost na vysokou hrozbu chorob kardiovaskulárního systému. Lidé si často neuvědomují, jak se ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - (Ne)bezpečný internet

15.9.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Úvodní třídní schůzky pro rodiče  žáků 5. - 9.tříd začaly na ZŠ K. Dvořáčka letos netradičně.  Pozvali jsme všechny do tělocvičny a připravili jsme pro ně besedu s policistou Bc. Kolátkem, který má na starosti prevenci mládeže v oblasti bezpečného užívání internetu.  Zákonní zástupci se dozvěděli na co si dát pozor, jak rozezna... více informací

Projekt "EXTRA TŘÍDA"

14.9.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína  |  Připojené soubory: 1

  Extra třída je program pro školy, se kterým přichází obecně prospěšná společnost EDUin v partnerství s Nadačním fondem Tesco. Tato nová výzva pro školní rok 2015/16 je určena všem školám v ČR.  Kdo může být Extra třída? Jednotlivé třídy žáků 7., 8. nebo 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) pod ved... více informací

MŠMT - Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

1.9.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání.    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzd... více informací

Organizace školního roku 2015/2016

31.8.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ministerstvo školství, kultury a sportu schválilo Organizaci školního roku 2015/2016 v základních, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Termíny prázdnin nabízíme v příloze... více informací

Klub maminek a dětí při Mateřské škole Na Vyhlídce 1143.

31.8.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Po prázdninové přestávce se na naší mateřské škole začnou opět scházet maminky s malými dětmi.  A to již čtrnáctým rokem. Podle trvalého zájmu soudíme, že poznali možnosti, které Klub nabízí jejich malým ratolestem i jim. Dětem se otevírají nové možnosti k rozvíjení a obohacení jejich her. Podle zájmu hrají, zpívají, učí se ta... více informací

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Kamarádi, pozor dejte…

3.8.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Tak jsme nazvaly vzdělávací blok školního programu naší Mateřské školy Na Vyhlídce pro červen 2015. Závěrečné téma školního roku jsme totiž zaměřily na činnosti a akce seznamující děti s možným nebezpečím, které jim hrozí v jejich okolí, v různých prostředích a situacích. Tak, aby si děti možné nebezpečí ve svém okolí pokud možn... více informací

Nadace ČEZ - grantové řízení "Stromy pro podzimní výsadbu"

23.7.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. Termín podání žádostí pro podzimní výsadbu je 1. července – 31. července 2015.                Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html    ... více informací

MŠMT - NOVÁ PROJEKTOVÁ VÝZVA PRO ŠKOLY - č. 57

16.7.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Dnes je pátek 26.5., svátek má Filip.

Změnit velikost textu: A- | A | A+