Školství

ZŠ ŠKOLNÍ 862 - OBLÉKÁME HADA EDU

9.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

"Ať je více cest do školy udržitelných a ekologických!" V březnu se naše škola zapojila do kampaně Oblékáme hada Edu. Je to česká verze evropské hry Traffic Snake Game, která zábavnou formou podporuje změny chování žáků při cestování do školy. V prvním týdnu hry paní učitelky provedly ve svých třídách předběžný průzkum, ja... více informací

ZŠ Školní 862 - JARNÍ TVOŘENÍ V MUZEU

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Dne 13. března se děti ze 4. B zúčastnily jarní dílny v Muzeu Těšínska v Orlové. Vyslechly si krátkou přednášku o Velikonocích - historii a zvycích a vyrobily si pod trpělivým vedením pracovnic muzea pěkné jarní "závěsy".  Návštěva se dětem, jako ostatně vždy, líbila a už teď  se těší na další akci.   J. Wotkeová   V pátek 2... více informací

ZŠ SLEZSKÁ 850 - Úspěch ve výtvarné soutěži

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Na výtvarnou soutěž pořádanou DDM Orlová bylo z naší školy vysláno do dvou kategorií osm žáků, kteří vytvářeli práce na tři témata. Největšího úspěchu dosáhl žák osmého ročníku Richard Steskál, jež se s tématem „Požární ochrana očima dětí“ umístil na 2. místě. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další tvořivé práci.          ... více informací

ZŠ Školní 862 - Den prevence ve třídě VII.B

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V rámci dopoledních aktivit se s největším úspěchem setkala přednáška městského policisty, p. Kleibera a hlavně skvělé vystoupení dozorce ostravské věznice p. Káni se svým služebním psem, čtyřletým německým ovčákem Krakem. Kromě zajímavého povídání si děti mohly vyzkoušet oblek pro figuranta zvaný ringo – velmi těžký a sledovat ... více informací

ZŠ Školní 862 - Projektový den ve škole

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V pátek 27. 3. 2015 se u nás ve škole uskutečnil projektový den se zaměřením na prevenci. Třídní učitelky si připravily program pro svou třídu. Aby náplň byla zajímavá, byli pozváni hosté, kteří hovořili k danému tématu. Naši školu navštívili kriminalista, členové Městské policie Orlová, psovodi a dokonce i zdravotní sestra. S ... více informací

MŠ K. DVOŘÁČKA 1228 - V PROJEKTU KVIC - "SPIRÁLA"

7.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Jedním z mnoha vzdělávacích projektů, ve kterých se vzdělávají učitelky naší mateřské školy, je projekt Krajského informačního centra v Novém Jičíně s názvem Spirála. Projekt je rozdělen do čtyř klíčových aktivit zaměřených na osobnostní a sociální výchovu, komunikaci v MŠ a s rodiči, polytechnickou a environmentální výchovu. Pr... více informací

ZŠ MLÁDÍ 726 - "Hasík"

1.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Hasík na ZŠ Mládí Od 6. března 2015 na naší škole probíhal již tradiční preventivně výchovný a vzdělávací program HASÍK pořádaný pracovníky Hasičského záchranného sboru v Orlové. V rámci výuky se tak žáci 2. tříd měli možnost seznámit s tím, kdo to jsou hasiči, co je jejich náplní práce a kde je ve městě najdeme. Naučili se sp... více informací

ZŠ MLÁDÍ 726 - Bojujeme proti negativním jevům

1.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Součástí školních vzdělávacích programů je i prevence negativních jevů. Prolíná všemi předměty na 1. i 2. stupni základní školy. Zaměřuje se na vztahy ve skupině, utváření sociálního klimatu třídy, jednání dětí, utváření postojů, prevenci zneužívání návykových látek a všech závislostí, které jsou v dnešním světě tak lákavé. Aby... více informací

Vyhlášení dotačního programu - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

1.4.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Podmínky dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 I. Název programu (kód) Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 (1516/E) II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Mor... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - "PĚT" zlatých pro ZŠ K. Dvořáčka

31.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Ve dnech 24.-25. 03. 2015 proběhl 25. ročník krajského kola Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů. Letos se do Orlové dostavilo 21 sborů z celého Moravskoslezského kraje. V úterý 24. 03. se nám představilo 10 sborů z běžných základních škol a ve středu 25.03. své síly změřily sbory ze základních škol s rozšířenou výuku ... více informací

ZŠ Školní 862 - Turnaj ve vybíjené

30.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

26. března se uskutečnil turnaj ve vybíjené pro mladší žáky, který pořádal DDM Orlová. Naši školu reprezentovaly děti z pátých tříd a vybojovaly krásné druhé místo. Zápas o první místo byl velmi vyrovnaný a naši hráči prohráli pouze o jeden bod. Děkujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.  Mgr. M. Kopecká    ... více informací

ZŠ Školní 862 - Setina sekundy

30.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Setina sekundy V rámci dopravní výchovy jsme se rozhodli přispět ke zvyšování ochrany dětí v silničním provozu. V týdnu od 16. do 20. března proběhla na naší škole kampaň Setina sekundy organizovaná BESIPEM. Přivítali jsme nprap. Jaroslava Kuse, který uspořádal poučnou výstavku a besedy pro 3. a 4. ročníky. Žáci se dozvěděli ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Zatmění Slunce

30.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Zatmění na Základní škole Karla Dvořáčka 1230 Orlová Žáci z fyzikálního kroužku pod vedením paní učitelky Mgr. Nogové pozorovali zatmění Slunce. Na rozdíl od ostatních škol nejen pozorovali, ale i měřili intenzitu osvětlení během zatmění. Měření provedli pomocí luxmetru (čidla intenzity světla) připojeného k PC. Toto a další či... více informací

ZŠ MLÁDÍ 726 - Hejtmanův pohár poprvé v Moravskoslezském kraji

30.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

"14 pohárů | 14 hejtmanů | 14 vítězných škol" Tak zní ústřední slogan nového projektu Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Je dalším jejím projektem, kterým aktivně motivuje žáky základních škol ke zdravému životnímu stylu, navazuje na soutěž Talent roku, kterou Asociací amatérských spo... více informací

ZŠ Školní 862 - Škola před školou – návštěva budoucích prvňáčků

30.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

V pátek 27. března si přišlo 58 budoucích prvňáčků vyzkoušet, jak to vypadá v opravdické škole.  Poprvé si mohli prohlédnout třídy, do kterých budou po prázdninách pravidelně docházet. Seznámili se se svými budoucími spolužáky a paní učitelkami. Ve třídách si zkusili hravé počítání, uvolňování ruky, společně si zazpívali a zacvi... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Vítězství kluků v soutěži „Orlová v číslech“

30.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Dne 20. března se v Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové konala soutěž žáků všech orlovských škol a blízkého okolí pod názvem „Orlová v číslech“. Cílem soutěže bylo vytvořit zajímavou prezentaci, která statisticky zpracovává určitou oblast v našem městě. Naši školu reprezentovali hoši ze třídy 9. B ve složení: David Červeňák, S... více informací

ZŠ Školní 862 - Děti čtou dětem

30.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Naše škola ZŠ Školní 862 dlouhodobě spolupracuje s MŠ Duha a MŠ K. Dvořáčka. V letošním školním roce v rámci posílení čtenářské gramotnosti chodili žáci pátých tříd číst malým "školkovým" dětem před spaním. Tímto jsme se snažili o co nejefektivnější a nejúčinnější způsob zlepšení čtecích dovedností našich žáků. Mnohá studia pro... více informací

Velikonoční prázdniny

26.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

MŠMT schválilo v rámci organizace školního roku 2014/2015 velikonoční prázdniny na čtvrtek 2. a pátek 3. dubna 2015.  V pondělí 6. dubna je Velikonoční svátek, žákům začne vyučování v úterý 7. dubna 2015. "Ať Velikonoce přinesou sluníčko,které vše vylepší aspoň maličko,ať dobrou náladu celé svátky mátea jaro se vším všudy si už... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - "Policejní pohádky"

26.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

Dne 20.03.2015 nás v ZŠ K. Dvořáčka navštívil nadporučík Kus s „Policejními pohádkami“. Besedoval s dětmi 1.B a 1.C  o nebezpečí, které na ně číhá doma, venku i ve škole. Některé situace si mohli žáci vyzkoušet prakticky a zdůvodnit proč se mají zachovat právě daným způsobem, co je může potkat, když se zachovají nesprávně apod.... více informací

DDM - VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

26.3.2015  |  Za článek zodpovídá: Kucharczyková Pavlína

  Ve dnech 18. - 19. 3. 2015 probíhala v Domě dětí a mládeže Orlová výtvarná soutěž, které se zúčastnilo 77 dětí ze základních škol z Orlové a jejího blízkého okolí (konkr. Dolní Lutyně, Doubrava). Děti si mohly vybrat ze tří témat, přičemž téma „Jaro klepe na dveře“ mělo největší zastoupení. Další dvě témata „Do nebe“ a „Pož... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Dnes je pátek 26.5., svátek má Filip.

Změnit velikost textu: A- | A | A+