Pátek 13. je dnem požární bezpečnosti – hasiči varují, více než polovina usmrcených při požárech je v domácnostech.

Den požární bezpečnosti

V pátek 13. října si opět připomeneme „Den požární bezpečnosti“. V tento den hasiči v celé republice upozorňují na důležitost požární prevence.

 Datum není vybráno náhodně. Navzdory pověře o nešťastném „pátku třináctém“ mají lidé svou bezpečnost především ve vlastních rukou. Pokud vědí, jak se správně chovat, dodržují základní pravidla a chovají se rozumně, významně se sníží riziko, že dojde k neštěstí a že budou potřebovat pomoc hasičů nebo jiných záchranářů.

 Statistika

Dle statistik je stále nejvíc požárů způsobeno lidskou nedbalostí - faktorem, který každý z nás může ovlivnit. Nejčastěji jde o neopatrnost při kouření (odhozený nedopalek cigarety), manipulaci s otevřeným ohněm (svíčky ponechané bez dozoru, zatápění, vaření) nebo zanedbání bezpečnostních předpisů. Vůbec nejtragičtější následky mají požáry v domácnostech, při kterých jen v letech 2006 – 2016 zemřelo 732 osob. Průměrně tedy takto zemře 66 osob. Obecně platí, že usmrcené osoby v domácnosti tvoří nadpoloviční většinu všech usmrcených osob při požárech.

V loňském roce došlo v domácnostech k 3 400 požárům, při nichž zemřelo 58 lidí a 691 osob se zranilo. Škody se vyšplhaly na 377 milionů korun.

 

Aby tato čísla byla co nejnižší, je nejúčinnějším nástrojem prevence. Hasiči se proto všemi možnými cestami snaží realizovat preventivně výchovnou činnost, upozorňovat na rizika vzniku požárů a jejich nejčastější příčiny a také na to, jak se chovat v případě vzniku dalších mimořádných událostí (povodeň či jiná přírodní katastrofa nebo havárie způsobená jak lidským tak technickým selháním).

 

Děti se již několik let všechny důležité informace o tom, jak zvládat běžná rizika i mimořádné události, učí ve škole.

 

Co se děti o Ochraně člověka za běžných rizik a mimořádných událostí učí ve škole

Ochrana člověka za mimořádných událostí se objevila v rámcových vzdělávacích programech již v roce 2004. Od září 2013 byl Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upraven a doplněn tak, aby plně pokryl všechna potřebná témata ochrany vlastního života a zdraví. Kdo by si představil, že se opět vrací období igelitových pytlíků na rukou a nohou, vymývání masek hypermanganem nebo organizovaný odchod do krytu, ten je na velkém omylu. Děti se již nepřipravují na válku, ale na každodenní život a běžné situace, do kterých se mohou snadno dostat.

 

 „Dnes je lidstvo každodenně konfrontováno s různými nebezpečími většího či menšího rozsahu. Příroda nám dává stále jasněji najevo, že pánem planety ještě nějakou dobu zůstane. Naše civilizace a její vymoženosti také nejsou úplně bez nebezpečí. A proto je logické, že umět ochránit své zdraví, majetek a zejména život patří k základním lidským kompetencím. Abychom ale dokázali správně reagovat ve vypjatých a stresových situacích, což zrovna mimořádné události jsou, je nutné mít dostatečně zvládnuté (naučené a nacvičené) správné postupy chování a činnosti, čehož lze dosáhnout pouze pravidelným a průběžným získáváním znalostí, dovedností a formováním správných postojů právě ve vzdělávacím procesu.“ vysvětluje potřebu výuky této problematiky ve školách plk. Mgr. Eleonóra Tilcerová, vedoucí oddělení instruktáží a školení MV-generálního ředitelství HZS ČR.

 

Hned v první třídě se tak například děti učí o tom, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán, jak snadno může vzniknout oheň doma a jak tomu předejít. Co udělat, když už oheň vypukne nebo když na nich začne hořet oblečení (pravidlo Zastav se – lehni si – kutálej se).

 

V průběhu základní školy jsou děti dále seznamovány s  tématy z oblasti ochrany obyvatelstva. Osvojí si zásady, co dělat před, při a po povodni, co si sbalit do evakuačního zavazadla nebo jak se nouzově ukrýt. Dále se dozví, jak se zachovat v případě vzniku havárie s únikem nebezpečné látky nebo při teroristickém útoku.

 

V posledním ročníku základní školy se děti učí charakteristiku všech mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy (jako je bouře, vichřice, silné mrazy, sněhové kalamity, extrémní teplo
a podobně) a zásady chování při těchto událostech.

 

Jednotlivé problematiky jsou řazeny do různých vyučovacích předmětů. Snahou je udělat výuku
co nejzajímavější, ideálně s praktickými nácviky.

 

Hasiči každoročně proškolí tisíce dětí i učitelů

Vzhledem ke složitosti problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,
MV-generální ředitelství HZS ČR spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo
pro učitele pomůcku „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách“. Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky ve stávajícím rámcovém vzdělávacím plánu, výsledky rychlých šetření v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky. Kompletní materiál je k nalezení na stránkách www.hzscr.cz v sekci Ochrana obyvatelstva. Na uvedených stránkách jsou k dispozici také pomůcky a příručky k výuce uvedené problematiky, které připravil HZS ČR jako pomoc učitelům. Obdobná pomůcka se v letošním roce připravuje i pro střední školy.

 

Další pomocí školám, která by se však neměla stát náhradou pravidelné výuky, jsou přednášky, které pořádají sami hasiči. Jen za minulý rok příslušníci HZS ČR jednotlivých krajů provedli kolem 2728 přednášek v základních a středních školách, oslovili 363 tříd mateřských škol s 15 628 žáky a od roku 2001 odborně připravovali v oblasti ochrany obyvatelstva přes 25 340 učitelů. Nemalé úsilí je také věnováno publikační činnosti. Velké oblibě se těší i exkurze na hasičských stanicích, které každoročně navštíví okolo 100 tisíc osob, a pohybově vědomostní soutěže, kde si získané znalosti mohou účastníci ověřit v praxi. V roce 2016 se těchto soutěží zúčastnilo celkem 16 591 žáků a studentů.

 

Není pochyb o tom, že pokud nastanou nějaké mimořádné situace, musí si s nimi děti často poradit samy.
A je docela možné, že to budou právě vědomosti získané v rámci vyučování nebo na akcích hasičů, které jim takové situace pomohou zvládnout.

 

 


Zpět na výpis
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

E-mail:
urad@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30