Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Projekt „Partnerství slezské čtyřky“ v Domě seniorů „POHODA“

V průběhu téměř celého roku 2017 se pracovníci a klienti Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. zúčastňovali akcí a aktivit v rámci projektu „Partnerství slezské čtyřky“. Tento projekt PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY,  reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000599, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

Partnery v tomto projektu byly další tři domovy - Domov pro seniory Kamenec ze Slezské Ostravy, Miejski Dom Pomocy Spolecznej v Rybniku a Dom Pomocy Spolecznej Gorzcyce.

S těmito zařízeními pečujícími o seniory jsme se již poněkolikáté spojili za účelem vzájemné příhraniční spolupráce. Cílem projektu bylo obohatit společenský a kulturní život uživatelů sociálních služeb. V rámci projektu bylo realizováno 9 aktivit, které byly přínosné nejen pro klienty domovů, ale i pro jejich zaměstnance.

Proběhlé aktivity nám všem umožnily poznat nová místa euroregionu Těšínského Slezska a Silesie. Mnozí z nás navštívili některá místa úplně poprvé, jiní si zase připomněli místa již známá a zavzpomínali na léta minulá. Měli jsme možnost vyzkoušet zážitkové aktivity, ochutnat speciality regionálních kuchyní, vidět zvyky dané lokality, poznat krásy přírody nebo seznámit se s bohatou nabídkou volnočasových aktivit pro různé věkové kategorie.  Navštívili jsme Ostravici, Trojanovice, Bukovec, ostravskou ZOO na straně české a Ustroň, Istebnou, Rybnik a Ochaby na straně polské.

V průběhu jednotlivých aktivit se postupně odbourávala komunikační bariéra a mnohdy i ostych z neporozumění si. Při aktivitách venkovních i vnitřních jsme se naučili vzájemné spolupráci, a předávali jsme si své poznatky a znalosti i přes odlišné jazyky.

Uživatelé jednotlivých zařízení měli obohacený svůj běžný denní program. Se svými vrstevníky se vydávali na výlety a rovněž tvořivé workshopy. Vliv nového prostředí, ochutnávání neznámých jídel, konverzace a navazování nových přátelství s uživateli nebo zaměstnanci jiných zařízení v nich zanechalo spoustu nových vzpomínek, poznatků a zážitků. Společně tak mnohdy zapomněli na své starosti, trápení a hendikepy. Užívali si každé akce s opravdovým elánem a chutí.

Jednotlivé vzdělávací aktivity nebo workshopy přinesli všem zaměstnancům nové poznatky a rozšířili opět jejich obzory. Rovněž výměna zkušeností a různých postupů práce s uživateli je neodmyslitelným přínosem těchto setkávání. Zjišťujeme od sebe navzájem různé novinky, rozšiřujeme své kontakty a informace o dostupných možnostech spolupráce jednotlivých sociálních služeb. Hledáme náměty a návody k další efektivnější práci. Navzájem se motivujeme a obohacujeme vlastními zkušenostmi.

Bc. Vítězslava Lojková, koordinátor projektu


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz
Tato e-mailová adresa bude od 1.2.2019 zrušena.

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30