Město hledá referenta majetkové správy - komunálních služeb

Oznámení o vyhlášení  výběrového řízení

 

Tajemník městského úřadu Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Referenta majetkové správy – komunální služby

 

1.           Zaměstnavatel: Město Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14

          Orlová-Lutyně.

  

2.           Místo a doba výkonu práce: město Orlová, doba neurčitá.

 

 3.         Druh práce: Zajišťování správy a údržby majetku města Orlová,   

          zajišťování koordinace a činnosti veřejně prospěšných prací a veřejné     

          služby, zajišťování úkolů spojených s odpadovým hospodářstvím.

  

4.           Platové zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády č. zák.č.

         262/2006 Sb. v úplném znění,  nař. vlády č. 341/2017 Sb. v úplném

         znění a nař. vlády č. 222/2010 Sb. v úplném znění;

 

5.           Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

-          Min. střední vzdělání s maturitní zkouškou (technické vzdělání výhodou)

-          Dobrá místní znalost výhodou,

-          Samostatnost v rozhodování, komunikativnost, organizační schopnosti;

-          Uživatelská znalost WORD, EXCEL

-          ŘP sk. B  - aktivní řidič

 

 6.           Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:

-          jméno,  příjmení a titul

-          datum a  místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR

-          datum a podpis

  

7.           K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-          Strukturovaný profesní životopis

-          výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce

-          kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v souladu s bodem 5 oznámení;

 

 8.           Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

-          Místo a adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, podatelna úřadu

-          Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně nebo poštou; přihlášky přijímáme pouze v listinné podobě s doloženými doklady;

-          Lhůta pro podání přihlášky: 23. 1. 2018, při osobním podání do 13,00 hod.

-          Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení;

 

         9.        Nabízíme:

-          Práci u stabilního zaměstnavatele

-          Dovolenou 5 týdnů

-          Příspěvek na stravování

-          Příspěvek na dovolenou

-          Možnost zvyšování kvalifikace

-          Příspěvek na důchodové připojištění

-          Pružnou pracovní dobu

 

 Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Město Orlová bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

 

 

V Orlové dne 4.1.2018

 

 

 

Ing. Radomír Matušek, MBA

Tajemník úřadu

 Zpět na výpis

Dnes je pátek 19.1., svátek má Doubravka.

Změnit velikost textu: A- | A | A+