MĚSTO POSKYTUJE ÚVĚR Z FONDU PODPORY BYDLENÍ

 

Město Orlová vyhlásilo s účinností od 2. ledna letošního roku výběrové řízení pro žadatele o úvěr z Fondu podpory bydlení na území města Orlové.

O úvěr mohou v rámci výběrového řízení požádat fyzické osoby - vlastníci obytných domů na území města Orlové, kteří přijmou závazek poskytnutý úvěr využít dle smluvně stanovených podmínek, a to Zásad pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení.

 

Využití finančních prostředků, poskytnutých městem formou úvěru vybraným žadatelům bude účelově vázáno na:

*opravy (např. střechy, fasády, izolace proti spodní vodě apod.),

*výměny a rekonstrukce (např. oken, podlah, rozvodů vody, ústředního vytápění apod.),

*modernizace (např. koupelen, WC, zřízení kanalizační přípojky, ČOV apod.).

 

Lhůta splatnosti je max. 5 let při roční úrokové sazbě 3%. Úvěr lze poskytnout maximálně do výše 350 tisíc korun a čerpat nejdéle do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o úvěru. Úvěr včetně úroků se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byl úvěr poskytnut.

Veškeré informace o poskytování úvěrů jsou spolu s příslušnými formuláři k dispozici na odboru správy majetku a hospodářské správy Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, II. patro, kancelář č. 311.

Upozorňujeme žadatele o úvěr, že lhůta podání žádostí k účasti ve výběrovém řízení je do 31. ledna 2018.

 

Ing. Tomáš Kuča

starosta města

 

 

 Zpět na výpis

Dnes je sobota 20.1., svátek má Ilona.

Změnit velikost textu: A- | A | A+