Spolupráce ZŠ U Kapličky s Ostravskou univerzitou

V minulém školním roce se naše škola zapojila do společného projektu Ostravské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“.

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

 

Základní cíle projektu jsou - rozvoj kvality vzdělávání zaměřeného na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů, vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí a rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu.

 

Do projektu jsou zapojeny základní školy Moravskoslezského a Olomouckého kraje v oborech matematika, chemie, fyzika, přírodopis a zeměpis. V rámci projektu již byly na naší škole realizovány tři videohospitace vlastní výuky v hodinách zeměpisu v šestém ročníku a jedna videohospitace studenta Ostravské univerzity, obor zeměpis-matematika, se žáky sedmého ročníku. Na základě těchto materiálů byly odbornými konzultanty na pedagogiku a psychologii provedeny případové studie, jejichž zpracování a vyhodnocení bude na naší škole využito pro zkvalitnění výuky a vytvoření didaktických materiálů jak pro děti nadané, tak pro děti s poruchami učení.

 

Nedílnou součástí projektu je spolupráce a výměna zkušeností mezi vyučujícími zapojených partnerských škol Ostravské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci, které se konají v Centru ekologické výchovy Sluňákov a Pevnosti poznání – Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Tato setkání se konají formou minikonferencí, odborných přednášek, seminářů a workshopů, kde je kladen důraz především na mezipředmětové vztahy.

V rámci těchto schůzek byly navázány důležité pracovní kontakty, které kromě výměny pracovních a studijních materiálů zúčastněných škol umožní zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů ve školách zapojených do daného projektu.

 

Mgr. Simona Brudovská

 

 


Zpět na výpis
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

E-mail:
urad@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30