Spolupráce ZŠ U Kapličky s Ostravskou univerzitou

V minulém školním roce se naše škola zapojila do společného projektu Ostravské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“.

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

 

Základní cíle projektu jsou - rozvoj kvality vzdělávání zaměřeného na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů, vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí a rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu.

 

Do projektu jsou zapojeny základní školy Moravskoslezského a Olomouckého kraje v oborech matematika, chemie, fyzika, přírodopis a zeměpis. V rámci projektu již byly na naší škole realizovány tři videohospitace vlastní výuky v hodinách zeměpisu v šestém ročníku a jedna videohospitace studenta Ostravské univerzity, obor zeměpis-matematika, se žáky sedmého ročníku. Na základě těchto materiálů byly odbornými konzultanty na pedagogiku a psychologii provedeny případové studie, jejichž zpracování a vyhodnocení bude na naší škole využito pro zkvalitnění výuky a vytvoření didaktických materiálů jak pro děti nadané, tak pro děti s poruchami učení.

 

Nedílnou součástí projektu je spolupráce a výměna zkušeností mezi vyučujícími zapojených partnerských škol Ostravské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci, které se konají v Centru ekologické výchovy Sluňákov a Pevnosti poznání – Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Tato setkání se konají formou minikonferencí, odborných přednášek, seminářů a workshopů, kde je kladen důraz především na mezipředmětové vztahy.

V rámci těchto schůzek byly navázány důležité pracovní kontakty, které kromě výměny pracovních a studijních materiálů zúčastněných škol umožní zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů ve školách zapojených do daného projektu.

 

Mgr. Simona Brudovská

 

 


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

E-mail:
urad@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30