Aktuality

Městský úřad rozšiřuje úřední hodiny

8.7.2008  |  Za článek zodpovídá: Badura Radek

Orlovská radnice, ve snaze vyjít vstříc veřejnosti, rozšířila počet úředních dnů. K obvyklým úředním hodinám pro veřejnost, které jsou v pondělí a středu od 8 do 11,30 hodin a od 12,30 do 17 hodin, přibyl nově i čtvrtek od 8 do 11,30 a od 12,30 do 13,30 hodin. V úterý a v pátek pouze pro objednané klienty.   Provozní hodiny p... více informací

Z jednání o řešení důlních škod na budově radnice

19.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

Před nedávnem starosta Orlové MUDr. Jiří Michalík předal Ing. Radimu Tabáškovi, řediteli pro rekultivace, OKD, a.s., posudek dokumentující vliv těžby na budovu Staré radnice v Orlové-Městě. Tehdy se také dohodli, že společnost OKD provede rozbor studie o vlivu důlní činnosti na budovu orlovské radnice a navrhne další postup. Po ... více informací

Orlovská krása do světa

18.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

Šestnáctiletá studentka soukromého Gymnázia Jana Šabršuly v Orlové, Petra FRASUNKOVÁ, která bydlí a studuje v Orlové, se v soutěži Miss Tourism World 2008, v kategorii Model of the World 2008, svým vítězstvím nominovala jako finalistka České republiky na světové finále. To se uskuteční letos na podzim. Jak nám prozradila Iveta... více informací

Na ul. Nádražní už nebude sběrné místo, s velkoobjemovým odpadem musíte do Sběrného dvora v areálu SMO!

18.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

Odbor majetkový a komunálních služeb upozorňuje občany, že s účinností od 1. července už nebudou umísťovány velkoobjemové kontejnery na ulici Nádražní v Orlové-Porubě. Komunální velkoobjemový a nebezpečný odpad můžete odevzdat v pracovní dny v době od 8 do 17,30 hodin a o víkendech v době od 9 do 15 hodin v areálu SMO, městské a... více informací

Nepřehlédněte!

18.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

Od července do srpna bude z technických důvodů omezen provoz v hlavní budově Městského úřadu Orlová. Postupně, po jednotlivých etapách, bude probíhat výměna oken a výmalba kanceláří. Věříme, že občané toto omezení přijmou s pochopením.... více informací

Podnikatelé, nepřehlédněte!

17.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

Živnostenský úřad Orlová nebude z technických důvodů v pondělí 30. června přijímat ohlášení, oznámení a žádosti. Toto opatření je prováděno v souvislosti s aplikací rozsáhlé novely živnostenského zákona, která bude účinná od 1. července t.r. Jak nám prozradila vedoucí živnostenského úřadu Ing. Marie Volfová, mnohé živnostenské ... více informací

Kyvadlová doprava na Orlovský jarmark

12.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor  |  Připojené soubory: 1

Jak už jsme vás informovali, v sobotu 14. června se na Starém náměstí v Orlové-Městě uskuteční již tradiční ORLOVSKÝ JARMARK. I v letošním roce je zajištěna kyvadlová autobusová doprava s odjezdy od nemocnice v Orlové-Lutyni, po trase běžné autobusové linky až do Orlové-Města a zpět do Orlové-Lutyně. Jízdní řád najdete v příloze... více informací

POZVÁNKA NA ORLOVSKÝ JARMARK

12.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

Když se zhruba před sedmnácti lety začaly vést vážné debaty o revitalizaci „staré Orlové“ a oživení historického jádra, ze kterého zbylo pouze torzo, objevila se zde, vedle mnoha dalších, i myšlenka obnovení tradice orlovských jarmarků, kterými byla Orlová proslavena v širokém okolí. V té době však stav historického jádra, ani d... více informací

Novinky 3CSAD

12.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor  |  Připojené soubory: 1

ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. patří do konsolidované skupiny již řadu let a od loňského roku vystupují pod indentitou 3CSAD. Více o těchto dopravcích v příloze.... více informací

Policie žádá o spolupráci!

11.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

V lesoparku za nemocnicí v Orlové-Lutyni došlo 23. května 2008, kolem sedmé hodiny večerní, k loupežnému přepadení. Pachatel, když míjel poškozeného, udeřil tohoto muže znenadání pěstí do čela. Muž upadl na chodník, pachatel jej začal prohledávat. Protože však v kapsách kalhot našel jen doklady, tyto vrátil a z místa přepadení u... více informací

Mimořádný příspěvek na společensky účelná pracovní místa

10.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

  Úřad práce v Karviné podpoří přijetí uchazečů o zaměstnání, kteří jsou evidovaní na úřadě práce minimálně 6 měsíců finančním příspěvkem na mzdové náklady, vč. pojistného, max. do výše 13.000,- Kč měsíčně po dobu 6 měsíců na uchazeče o zaměstnání, doporučeného úřadem práce.   Podmínky pro poskytnutí příspěvku: §       žádos... více informací

Pozvánka na zastupitelstvo

10.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor  |  Připojené soubory: 1

12. zasedání Zastupitelstva města Orlové se uskuteční ve středu 11. června od 9 hodin ve velkém sále Domu kultury města Orlové. Připomínáme, že zasedání je veřejné! Takže - máte-li chuť a zájem, přijďte se podívat!... více informací

Představujeme vám novou vedoucí odboru výstavby Ing. Hanu Juřicovou

4.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

Předchozí vedoucí odboru Miroslav Satora, který odešel do důchodu, nasadil laťku poměrně vysoko. Jak se povede nové vedoucí v jeho šlépějích, to teprve ukáže čas. Dnes jsme si za Ing. Hanou Juřicovou zašli pro její "vizitku". Takže – co nám o sobě prozradíte? "Narodila jsem se v nedalekém Havířově, kde žiji se svou rodinou dod... více informací

Souhlas vlastníků je pro odkanalizování nezbytný!

4.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

  Orlovská radnice připravuje odkanalizování okrajových částí města. Převážná část nové kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť města, odpadní vody budou čištěny na ČOV Orlová a ČOV Petřvald. Část lokality Horní Lutyně bude napojena na stávající ČOV Dolní Lutyně. Odpadní vody z lokality Výhoda budou likvidovány na ČO... více informací

Deset let poradny ELPIS v Karviné

4.6.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

Slezská diakonie-poradna Elpis Karviná poskytuje služby obětem domácího násilí, týrání, zneužívání, trestných činů a osobám v krizi již od roku 1998. Na poradnu se neobracejí jen občané města Karviné, ale také lidé z okolních měst, kde takovýto typ poradny schází. Poradna poskytuje především sociální poradenství – rady a inform... více informací

Nezapomeňte posekat trávu!

30.5.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle § 73 odst. 3 zákona č. 326/1994 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni při s... více informací

Změna ceny jízdného v MHD a IDS Orlová

21.5.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor  |  Připojené soubory: 1

Rada města chválila nové tarifní a přepravní podmínky, platné v obvodu Integrovaného dopravního systému Orlová - MHD Orlová s platností od 1. června t.r. (více v příloze)... více informací

Sběrný dvůr v areálu SMO

19.5.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

V areálu SMO, městské akciové společností Orlová na ul. Okružní v Orlové-Lutyni (u autobusového nádraží), mohou občané po předložení občanského průkazu bezplatně odevzdávat odpady dle provozního řádu. Jedná se o objemný odpad, plasty, kovy, biologicky odpad, elektrické a elektronické zařízení, baterie a akumulátory, olověné aku... více informací

Systém odpadového hospodářství v našem městě

19.5.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

  V rámci systému odpadového hospodářství slouží občanům našeho města k uložení komunálního odpadu kromě  nádob, umístěných v bytové i rodinné zástavbě, rovněž sběrná místa na vytříděný komunální odpad. Z rodinné zástavbě je zajištěn svoz separovaného a biologického odpadu.   Kromě toho město zřídilo sběrný dvůr s celotýdenní... více informací

K privatizaci bytů v domech čp.759, 785, 836, 965 a 972

14.5.2008  |  Za článek zodpovídá: Kubita Libor

                 Informace nájemcům bytů v domech čp.  759, 785, 836, 965 a 972  v Orlové-Lutyni     V roce 2007 schválilo zastupitelstvo města záměr privatizace bytového fondu v domech       čp. 759, 785, 836, 965, 972  v Orlové - Lutyni  formou prodeje jednotlivých bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastni... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Dnes je čtvrtek 14.12., svátek má Lýdie.

Změnit velikost textu: A- | A | A+