DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:
Zodpovězené dotazy občanů:


Dobrý den, prosím odpovězte mě, proč jste např. 9.1.2017 uváděli na stránkách města,že je ovzdušív Orlové uspokojivé,když celé Karvinsko a Ostravsko vykazovalo velmi špatné ovzduší.Např. dne 9.1.2017 vykazoval Rychvald v 10 hod. znečištění ovzduší 462 mikrogramů na metr krychlový (limit je 50)ale město Orlová uváděla ovzduší uspokojivé.

Ing.Milena Filipková

Odpovídá vedoucí oddělení životního prostředí Ing. Radislav HÁJEK:

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.

Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.

V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.

Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.

Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, kdo zodpovídá za odhrnutí sněhu na cestě od sběrného dvoru k základní škole speciální na Slezské 200.Zaměstnanci nemohou dojet ráno k budobě a taktéž ani rodiče,kteří zde přivážejí tělesně postižené děti až k budově školy. Dnes ráno v 6.15 opět nebyla cesta odhrnuta. Když už jste přesunuli na tuto budovu základní školu speciální a Duhu, tak prosím zajistěte příjezd k této škole.

Alena

Dobrý den,
komunikace byla uklizena v době ještě před zasláním tohoto dotazu. V rámci Operačního plánu zimní údržby daná komunikace není zařazena mezi „prioritní“, tj. 1.stupeň s povinností zajištění její údržby do 4 hodin po skončení sněžení. Situace byla projednána s příslušným odborem MěÚ a zcela jistě bude v rámci možností toto místo udržováno přednostně.

Nutno zdůraznit, že při celkovém rozsahu prováděné zimní údržby – pozemní komunikace v celkové délce 124 km, není možné zasahovat na všech místech najednou. Proto byly trasy dle pokynů Města rozděleny do 3 stupňů důležitosti a podle toho se postupuje. V případě stížností občanů jsou některá kritická místa řešena operativně co nejrychleji, ne vždy je to však z pochopitelných důvodů možné ihned. Zaměstnanci SMO dělají pro zlepšení průjezdnosti a průchodnosti komunikací v rámci lidských a technických možností opravdu maximum. V době kalamitní situace a silných sněhových přeháněk, kdy má problémy prakticky celá oblast či velká část republiky, nelze očekávat, že Orlové se tyto nepříjemnosti mohou zcela vyhnout.

Ing. Jaroslav Vaněk
ředitel společnosti
SMO, městská akciová společnost Orlová
Dobrý den, mám dotaz ohledně stavu ovzduší. Ze stránek ISKO, kde jsou informace o kvalitě ovzduší ČR, zmizela Orlová. Na stránkách města Orlová, když dám aktuální stav, tak mně to převede na stanici v Rychvaldě. Jak se teda dovím aktuální stav ovzduší v Orlové? Děkuji za odpověď

J. Matyáš

Dobrý den, zde je oficiální vyjádření z životního prostředí:

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.
Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.
V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.
Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.

Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí
Dobrý den, ráda bych touto cestou podala stížnost na oddělení, které má na starost rozpis prací a úklidu našeho města. Zároveň prosím o vysvětlení, jak je možné, že se v pondělí ráno 6:58 přímo pod okny ložnic a dětských pokojíčků na ulici Okružní 927,928,929 rozezní strunové sekačky?! Máme roční miminko, takže si každý dokáže představit, co následovalo. Dokonce už minulý rok jsme se obrátili přímo na SMO, aby pracovníci své stroje spouštěli aspoň od 8:00. Bohužel jak je vidět a slyšet, nikdo s tím nic neudělal, proto se ozýváme znovu. Předem děkuji za odpověď Walachová

Walachová

Vážená paní Walachová,

velice děkujeme za Váš podnět a zároveň Vám sdělujeme, že není možné, aby se v zimním období v této lokalitě rozezníval zvuk strunových sekaček.

V pondělí 30.1.2017 probíhala příprava na kácení stromů (odvětvování) za domy s čp. 928 a 929. V úterý 31.1.2017 pak došlo k samotnému kácení kdy na určitou hodinu (8:00) byla zajištěna plošina, která ke kácení v blízkosti bytových domů je v podstatě nutností.

Musíme upozornit, že ke kácení došlo na základě požadavku občanů zmiňovaných bytových domů a samotného bytového družstva. Tento požadavek byl odborem výstavby a životního prostředí a odborem správy majetku a hospodářské správy vyhodnocen jako oprávněný.

Dále bych Vás chtěla informovat, že tyto práce nejsou prováděny v době nočního klidu a dobou nočního klidu se rozumí rozmezí od 22:00 do 6:00 hodin. Toto časové rozmezí nočního klidu je definováno i v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde se noční dobou rozumí doba od 22:00 hodin do 6:00 hodin a o svátcích a víkendech od 22:00 hodin do 8:00 následujícího dne, pokud nespadá na pracovní den. Stejně tak mluví o době klidu zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.


--
S pozdravem

Ing. Kristina Dvoroková
ostatní vztahy ke komunikacím, veřejná zeleň
oddělení komunálních služeb
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová
Dobrý den, chci se zeptat jak je to s vítáním občánků? Dcera se narodila 31.12.16. Děkuji za odpověď Šlachtová

Nikol Šlachtová

Dobrý den,
tradiční "vítání občánků" probíhá každý měsíc v prostorách historické radnice v Orlové-Městě a přihlásit se můžete na odboru sociálním a zdravotním u Mgr. Jiřiny Lízalové, tel.č. 596 581 448, nebo e-mail: jirina.lizalova@muor.cz. K miminku gratuluji!
Chci upozornit, že školky ,např. MŠ Ke Studánce, nedodržují chování při smogové situaci a děti chodí na procházky.

Dagmar Horváthová

Dobrý den,
Váš podnět jsem předala odboru městských financí a školství k vyřízení.
S pozdravem

Stanovisko MŠ k omezování pobytu dětí venku:

V MŠ Radost, s.r.o. Orlová v průběhu měsíce ledna (ale i dříve a nyní) dochází často k úpravě denního programu jednotlivých tříd z důvodu špatných rozptylových podmínek, smogu. Každý den na internetu a tzv. chytrých mobilních telefonech sledujeme kvalitu ovzduší a následně tomu přizpůsobujeme činnosti dětí. Omezujeme či rušíme pohybové aktivity dětí venku, krátce větráme. O zrušení pobytu venku dětí rovněž informujeme rodiče.
Pavla Zajícová, ředitelka MŠ
Dobrý den, Dnes máte na infoboxu ovzduší velmi dobré/je 23.1.2017, 10,20 hod / !!! Stanice měření kvality ovzduší je u nás v Orlové zrušena !?!?!? Nejblížšíí je v Rychvaldě. Tam je velmi špatná. Je to matení občanů! Můžete mi to vysvětlit? A proč byla zrušení tato stanice v Orlové. Kde často hlavně zimě je překročena přípustná hranice dýchatelnosti.

Blanka Rupčíková

Zde je oficiální vyjádření odboru výstavby a životního prostředí:

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.
Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.
V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.
Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.

Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí
Dobry den, Prosim o odpoved na nasledujici dva dotazy: Proc Orlova prestala monitorovat kvalitu ovzdusi, resp.zverejnovat tyto udaje na webu Ceskeho hydrometeorologickeho ustavu? Proc nemuze on-line kamera monitorovat staveniste, je snad obava mesta jako investora, ze obcane budou mit kontrolu nad tim jak je zachazeno s verejnymi financemi? S pranim uspesneho dne Martin Klosko

Martin Klosko

Dobrý den,
co se týče kvality ovzduší, tak tady je vyjádření odboru výstavby a životního prostředí:
Otazníky kolem měřicí stanice – AMS Orlová

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.

Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.

V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.

Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.
Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí


A k Vašemu druhému dotazu - v průběhu silných mrazů došlo k poruše webkamery. Bohužel, vzhledem ke svému stáří je neopravitelná. S novou webkamerou město počítalo v souvislosti s dokončením nového náměstí. V každém případě, mohou občané vývoj stavby kontrolovat. Stavební práce se monitorují průběžně a každý týden zveřejňujeme na webových stránkách fotografie a na facebooku města i videa. V případě, že občané chtějí stavbu kontrolovat osobně, není problém, mohou přijít na úřad. Na podobné dotazy jsme tady již několikrát reagovali.
Přeji hezký a pohodový den.
Proč je přerušen přenos z online kamery. Děkuji za odpove ěd.

Zbigniew Ondrusz

Dobrý den,
provoz kamery přerušily silné mrazy uplynulých dní. Je to už zastaralá technika, která nelze ani opravit. V souvislosti s novým centrem města je plánovaná i nová kamera, která by měla být instalována při dokončení stavby.
S pozdravem
Nataša Cibulková
Dobrý den, chci se zeptat jak to chodí s vítáním občánků. V prosinci se mi narodila dcera a moc bych stála o to, aby byla řádně přivítána. Děkuji za odpověď. Šlachtová

N. Šlachtová

Dobrý den,
psala jsem Vám už dříve na e-mail, ale pro jistotu ještě odpovím tady - vítání občánků probíhá každý měsíc v prostorách historické radnice v Orlové-Městě. Přihlásit se můžete na odboru sociálním a zdravotním u Mgr. Jiřiny Lízalové, tel.č.: 596 581 448, e-mail: jirina.lizalova@muor.cz.
K narození miminka gratuluji.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30