Město Orlová ve spolupráci s Ministerstvem financí připravuje rekonstrukci náměstí

vizualizace

Město Orlová připravuje od roku 2007 rekonstrukci náměstí 28. října v Orlové-Lutyni.

V roce 2007 byl zpracován projektový záměr a byla podána žádost o spolufinancování nákladů v rámci odstraňování ekologických škod v Moravskoslezském kraji.  Mezirezortní komise v roce 2009 doporučila realizaci záměru pod názvem „Humanizace centra Orlové-Lutyně“

V roce 2010 byly zahájeny projektové práce, financované ministerstvem financí, a to zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Další stupeň dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provádění stavby „Humanizace centra Orlové-Lutyně“   a dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace prostranství centra“ a „Polyfunkční dům A nad parkovištěm“ byla financována městem Orlová.

Architektonické a dispoziční řešení:

Cílem výstavby je komplexní architektonické řešení centra Města s důrazem na zkvalitnění životního prostředí a celkového zkulturnění okolních ploch. Zrekonstruované prostory centra města a nový objekt polyfunkčního domu A se mají propojit s relaxační zónou (tzv. biokoridorem) s výhledem na budoucí možné doplnění prostoru dostavbou nebo přístavbou dalších objektů ke stávajícím budovám.

Vzhledem k tomu, že se jedná o komplex stavebních celků, město Orlová stanovilo společný název projektu „Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně“.

Projekt je rozdělen na tyto části:

 - Humanizace centra Orlové-Lutyně

- Revitalizace prostranství centra Orlové-Lutyně

- Polyfunkční dům A na parkovištěm

 Humanizace  centra Orlové-Lutyně

 Dispoziční řešení

Jedná se objekt podzemních parkovišť s nepřetržitým provozem. Vlastní objekt garáží je řešen jako podzemní jednopodlažní objekt, který současně navazuje pomocí spojovací chodby na suterénní část Městského úřadu Orlová. Celkem je navrženo 92 parkovacích stání včetně 5 parkovacích stání pro imobilní osoby. Vjezd a výjezd z garáží je řešen pomocí sjezdové rampy z ulice Masarykova. Výstup z garáží je umožněn dvěma dvouramennými schodišti.

V rámci stavby je řešena humanizovaná plocha . Nově bude upravena plocha stávajícího parkoviště mezi Městským úřadem Orlová a Domem kultury Orlová. Tato část bude rozdělena na odpočinkovou zónu s fontánou a lavičkami a na část pro parkovaní aut. Dále dojde k úpravě parku u tržnice, budou vysázeny nové stromy, keře, úprava chodníku a příprava pro fontánu.

Součástí projektové dokumentace jsou také přeložky inženýrských sítí, vybudování nové trafostanice, základy vodních prvků, veřejného osvětlení základy pod lavičky stromové mříže, opěrné zídky, sadové úpravy .

Revitalizace prostranství centra Orlové-Lutyně

Stavba spolu se stavbou „Humanizace centra Orlové-Lutyně“ a dalšími stavbami zkulturňuje prostor centra města a organicky ho zapojuje do struktury města. Jedná se o trvalou stavbu, tvořenou nadzemními objekty (vodní prvky, městský mobiliář, veřejné osvětlení), dílčí rekonstrukce komunikace vyvolaná úpravou zálivu autobusové zastávky na Masarykově třídě.

Polyfunkční dům A nad parkovištěm

 Architektonické a dispoziční řešení

Jedná se polyfunkční dům s komerčními plochami v 1. NP. a plochami pro bydlení ve 2.-4 NP.

Navrhovaná stavba je umístěna na stropní desce podzemního parkoviště. Bytové jednotky ve 2.NP -. NP mají přístup do bytů ze zasklených pavlačí. Na patrech je vždy 5 bytových jednotek 2 x byt 3+1 na obou koncích a 3 x byt 2+1 mezi nimi. Celkem se jedná o 15 bytových jednotek.

V 1. NP je umístěno pět komerčně využitelných prostor.

Město Orlová a Ministerstvo financí České republiky jsou společným zadavatelem veřejné zakázky v rámci připravovaného zadávacího řízení „Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně. Předpokládaný termín vyhlášení zadávacího řízení je v 2. pololetí 2015.

Zpracovala: Ing. Alena Kasanová

vizualizace 1vizualizace 2


Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení JPG [2.8MB]


Zpět na výpis

Dnes je úterý 21.11., svátek má Albert.

Změnit velikost textu: A- | A | A+